Θέσεις Εργασίας

Το CGS είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός στον οποίο αναζητούμε συνεργάτες  βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σύμφωνα με την αποστολή μας, την παροχή εκπαίδευσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλες τις βαθμίδες.

 

Θέση: Βοηθός Λογιστή

Το CGS αναζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή για να εργασθεί στο τμήμα του Λογιστηρίου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Επικοινωνία με προμηθευτές
  • Παρακολούθηση πληροφοριακών συστημάτων
  • Συμφωνία τραπεζών
  • Διαχείριση ταμείου
  • Ενημέρωση μαθητολογίου

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε Λογιστήριο
  • Άριστη γνώση λογιστικού προγράμματος SOFTONE & χρήσης H/Y
  • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cgs.edu.gr.

 

 

Position: Teacher of English Language

The position

Costeas-Geitonas School is currently seeking to recruit a suitably qualified and experienced teacher of English Language to join our Language department and teach pupils across both the junior and senior school sections of our school. He or she will work closely with colleagues in all areas of planning and teaching of English.

 

Qualifications

· Bachelor’s Degree in English Literature/valid state teaching certification required

· Master’s Degree in English Literature preferred

· Previous teaching experience for at least one year required

· Excellent written and verbal communication skills

· Adaptable teaching practices – focus on “learning by doing” approach

· Enjoy working with students

· Able to collaborate effectively

· Developed organisational skills

 

Our new English teacher will enjoy an outstanding working environment with access to top quality training and support.

If you are interested, please send your Resume to email hr@cgs.edu.gr.

 


 

Θέση: Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ 70)

Το CGS επιθυμεί να προσλάβει Εκπαιδευτικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, με κύρια αποστολή του την παροχή εκπαιδευτικού έργου υψηλής ποιότητας μέσα από την εφαρμογή του Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών IB Primary Years Programme (IB PYP) και ακολουθώντας τις αξίες, τη φιλοσοφία και το όραμα του σχολείου

Προδιαγραφές:

· Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

· Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές

· Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση

· Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

· Δυνατότητα εφαρμογής βιωματικής μάθησης με επίκεντρο τον μαθητή

· Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 


 

Θέση: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Δημοτικού

Το CGS επιθυμεί να προσλάβει Εκπαιδευτικό Πληροφορικής για τη βαθμίδα του Δημοτικού.

Προδιαγραφές:

· Πτυχίο Πληροφορικής (ΠΕ 86)

· Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές

· Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση

· Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

· Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

 


 

Θέση: Εκπαιδευτικός Τεχνολογίας Δημοτικού

Το CGS επιθυμεί να προσλάβει Εκπαιδευτικό Τεχνολογίας για τη βαθμίδα του Δημοτικού.

Προδιαγραφές:

· Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ 70) ή Πληροφορικής (ΠΕ 86)

· Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση STEM

· Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην STEM εκπαίδευση για μάθημα Τεχνολογίας

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

· Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

 

Αν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, παρακαλούμε πλοηγηθείτε στο πεδίο Επικοινωνία / Υποβολή αίτησης θέσης εργασίας, συμπληρώστε την αίτησή σας online και επισυνάψτε το βιογραφικό σας σε μορφή pdf ή και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο όπως τίτλους σπουδών, συστατικές επιστολές κλπ.

————————————————————————————————————————-

At CGS we strive to provide an academic setting where every student’s skills and character can flourish to the fullest by encouraging meaningful connections between the classroom and real life experiences. Our students work in an environment of ongoing inquiry, cooperation and mutual respect as they acquire a high caliber education and positive life attitudes to make a contribution to the world they live in.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?