Κινέζικα

  • Η ταχύτατη ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας καθιστά την κινέζικη γλώσσα όλο και πιο δημοφιλή και αναγκαία σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά την προσχώρηση της Κίνας ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (11/12/01).
  • Η αναγνώριση των ευκαιριών και προκλήσεων που επιφέρει η δυναμική είσοδος και ενσωμάτωση της Κίνας στη διεθνή αγορά, οδήγησε στην ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, για την στήριξη την εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Κίνας και της Ελλάδας αντίστοιχα.
  • Εγκαινιάσθηκε η λειτουργία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας–Κίνας, ενός διμερούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος έχει ως στόχο την προώθηση και διευκόλυνση των εμπορικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.
  • Το Ελληνικό Υπουργείο Τουριστικής ανάπτυξης, επιδιώκει η Ελλάδα να γίνει από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Κίνας, όμως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα λόγω έλλειψης Κινεζόφονων ξεναγών.
  • Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου, η επιλογή της Κινέζικης γλώσσας είναι δυνατή από τη βασική εκπαίδευση.

Η εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας γίνεται εύκολη και ενδιαφέρουσα με την κατάλληλη εκπαιδευτική δομή και συγγραφή σχολικών βιβλίων ειδικά για τις ανάγκες σπουδαστών που μαθαίνουν κινέζικα ως ξένη γλώσσα.Το Σχολείο μας αναλύοντας τα ανωτέρω ερεθίσματα, τις σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργούνται στους ομιλούντες την κινέζικη γλώσσα, έχει εισάγει από τη Σχολική Χρονιά 2006-2007 την επιλογή εκμάθησης της Κινέζικης γλώσσας στους μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου διασφαλίζοντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό προσόν για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?