Νέα Σχολική Χρονιά 2020 – 2021

Σας καλωσορίζουμε στο CGS και το Σχολικό Έτος 2020 – 2021.

Το CGS παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ, σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς, καθώς και με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από την πανδημία.

Προτεραιότητα του σχολείου μας, για τη σχολική χρονιά 2020–2021 είναι η σωματική και πνευματική υγεία  των μαθητών και των συνεργατών μας και η ακαδημαϊκή πρόοδος και αριστεία, με χρήση όλων των μοντέλων και τρόπων  εκπαίδευσης που είναι πιθανόν να χρειαστούν:  δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή υβριδικού, ανάλογα με τις εξελίξεις και τα μέτρα που ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Το CGS συνεργάζεται ήδη,  από το προηγούμενο σχολικό έτος, με ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ, η οποία συμβουλεύει το σχολείο για την εφαρμογή και ενίσχυση των μέτρων που ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς και συντονίζει στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η προετοιμασία του σχολείου για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βασίζεται σε δύο  άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο δεύτερος στα υγειονομικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Εκπαίδευση

Μέτρα Πρόληψης

Ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Ανακοινώσεις & Επικοινωνία

Log in with your credentials

Forgot your details?