Μαθητικές εκλογές

Τη Δευτέρα, 19.10 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής των 5μελών συμβουλίων τάξης και του 15μελούς συμβουλίου του Γυμνασίου.

Οι φετινές εκλογές πραγματοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-kloges. To συγκριτικό πλεονέκτημα της “ψηφιακής” έναντι της “παραδοσιακής” ψηφοφορίας είναι η σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και η αξιοπιστία, αφού το σύστημα ταυτοποιεί τους χρήστες και δεν επιτρέπει διπλή ψήφο.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άκυρου και λευκού.

 

Πέρα από τα χρηστικά οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας, ήταν μία θαυμάσια ευκαιρία οι μαθητές να αφυπνιστούν σχετικά με την αξία του “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι”, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εξασφάλιση του αδιάβλητου διαδικασιών, όπως της εκλογής εκπροσώπων.

ekloges2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekloges

Log in with your credentials

Forgot your details?