Ιατρική Σχολή – ΕΚΠΑ

Η Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ιδρύθηκε το 1939 στο Ιπποκράτειο ΓΝ Αθηνών. Παρέχει κλινικό έργο που καλύπτει όλες τις μείζονες υποειδικότητες, όπως η Ωτολογία-Ωτοχειρουργική, η Ακοολογία-Νευροωτολογία, η Ογκολογία Κεφαλής & Τραχήλου, η Ρινολογία και η Λαρυγγολογία. Η κλινική και διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εργαστήρια Ακοολογίας & Νευροωτολογίας στον Ελλαδικό χώρο που ειδικεύεται στη διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας.

Το ερευνητικό έργο της Α ΩΡΛ Κλινικής περιλαμβάνει μελέτες σχετικές με τη βαρηκοΐα, τις εμβοές και την ισορροπία που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους και αφορούν συστηματικές ανασκοπήσεις, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες για την αιφνίδια βαρηκοΐα, ωτοχειρουργικές τεχνικές, τις εμβοές, και τις διαταραχές ισορροπίας. Η κλινική συμμετείχε και συμμετέχει από το 2013 έως σήμερα σε 5 χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (στις δράσεις FP7, Horizon 2020 και COST action) και σε 1 πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε τομείς που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Ακοολογίας και της Νευροωτολογίας. Η κλινική συνεργάζεται επίσης ερευνητικά (προπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές) με τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα προβλημάτων ακοής σε μουσικούς.

Το εκπαιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος της Ωτορινολαρυγγολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ, καθώς και του προπτυχιακού μαθήματος Διαταραχές Ακοής & Φωνής στις Ερμηνευτικές Τέχνες και τη Μουσική (https://eclass.uoa.gr/courses/MED867/). Διοργανώνει και διευθύνει επίσης, μαζί με τη Β’ ΩΡΛ Κλινική, το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στην Ακοολογία και τη Νευροωτολογία, που είναι και το μοναδικό στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στον Ελλαδικό χώρο (mscaudiology.gr)

 

 

Ο Θάνος Μπίμπας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Hon. Reader στο UCL Ear Institute. Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην Ακοοολογία (UCL) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα κλινικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ωτολογία, την Ακοολογία και τις παθήσεις φωνής, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστοπαθολογία του κροταφικού οστού, οι εφαρμογές της βιο-ιατρικής μηχανικής στην Ωτολογία και οι διαταραχές ακοής και φωνής στις ερμηνευτικές τέχνες και τη μουσική (πιστοποίηση από το American College of Sports Medicine). Κατέχει θέση εθνικού αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ακοολογίας (EFAS), είναι μέλος της επιτροπής εξετάσεων του

Ευρωπαϊκού διπλώματος στην Ωτορινολαρυγγολογία και είναι τακτικό μέλος του συμβουλίου του ευρωπαϊκού δικτύου TINNET για τις εμβοές.

Συμμετείχε και συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε 5 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FP7 και Horizon 2020) που αφορούν τη μαθηματική μοντελοποίηση του κοχλία (SIFEM), την ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση παθήσεων ισορροπίας (EMBalance), την αναγέννηση των τριχωτών κυττάρων του κοχλία (REGAIN) και την ανάλυση μαζικών δεδομένων (big data analytics) από τη χρήση ‘έξυπνων’ ακουστικών βαρηκοΐας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας για τη βαρηκοΐα (EVOTION). Έχει επίσης συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμων (Expert Reviewer) στην αξιολόγηση για τ χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι υπεύθυνος του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν προπτυχιακού µαθήµατος της Ιατrικής Σχολής του ΕΚΠΑ Διαταραχές Φωνής & Ακοής στις Ερµηνευτικές Τέχνες και τη Μουσική (https://eclass.uoa.gr/courses/MED867/) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ακοολογία & Νευροωτολογία του ΕΚΠΑ (mscaudiology.gr)

(πλήρες βιογραφικό στην ιστοσελίδα: http://school.med.uoa.gr/attachments/article/244/Bibas%20CV%20Gr.pdf)

Log in with your credentials

Forgot your details?