Μήκος Χωρίς Φορά Κοριτσιών Γ Δημοτικού

Μήκος Χωρίς Φορά Κοριτσιών Γ Δημοτικού

 

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥΜΑΡΙΑΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ1,811,741,851,851
ΜΠΑΜΠΑΛΗΧΑΡΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ1,541,531,711,712
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥΜΥΡΤΩΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ1,581,531,661,663
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥΕΛΕΝΗΝΕΑ ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ1,521,541,651,654
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝΕΑ ΕΚΠ. Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ1,531,551,641,645
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΜΑΚΡΙΝΑΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ1,601,571,561,606
ΑΜΠΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ1,491,481,591,597
ΔΟΥΚΑΔΗΜΗΝΙΚΗΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ1,281,491,581,588
ΚΟΝΤΑΞΗΣΟΦΙΑCGS1,421,471,571,579
ΠΑΠΑΔΑΚΗΜΑΡΙΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ1,561,551,511,5610
ΣΥΡΙΓΟΥΑΡΤΕΜΙΣΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ1,451,521,521,5211
ΤΟΥΡΛΙΔΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΡΣΑΚΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ1,521,481,311,5212
ΒΑΣΙΛΑΚΗΑΦΡΟΔΙΤΗΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ1,451,421,431,4513
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑCGS1,361,451,451,4514
ΔΟΥΡΔΟΥΝΑΔΑΝΑΗΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ1,371,431,321,4315
ΠΑΠΑΔΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ1,271,331,391,3916

Log in with your credentials

Forgot your details?