ΜΥΡ Personal Project

Το πρόγραμμα ΙΒ Μiddle Years Programme (IB MYP) που εφαρμόζεται με επιτυχία στα  εκπαιδευτήριά μας ολοκληρώνεται στην Α’ Λυκείου/ΜΥΡ 5 με την εκπόνηση μιας εκτεταμένης ερευνητικής εργασίας προσωπικής επιλογής του κάθε μαθητή (ΜΥΡ Personal Project). Η εργασία αυτή θεωρείται το επιστέγασμα της επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας της διαδικασίας εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας, η προετοιμασία των μαθητών/τριών ξεκινά στα τέλη της Γ΄ Γυμνασίου/ΜΥΡ 4. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες έχουν ενημερωθεί για τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του ΜΥΡ Personal Project καθώς και για τα κριτήρια αξιολόγησής του. Επίσης, τους έχει δοθεί φυλλάδιο που θα τους βοηθήσει στη συνειδητοποίηση των ενδιαφερόντων τους καθώς και στην επιλογή του ερευνητικού ερωτήματος που θα πρέπει να μελετήσουν.

Η προθεσμία επιστροφής του φυλλαδίου με τις Οδηγίες Επιλογής Θέματος Ερευνητικής Εργασίας έχει οριστεί η Πέμπτη, 21.5.15, πρώτη μέρα των Γραπτών Εξετάσεων 2014-15. Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να το παραδώσουν στη Γραμματεία Γυμνασίου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα κληθούν σε προσωπικές συναντήσεις με τους συντονιστές του προγράμματος προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω καθοδήγηση ως προς την τελική επιλογή του θέματος πριν τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Οι καλοκαιρινές διακοπές που ακολουθούν είναι μια περίοδος που μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναζήτηση πηγών και πληροφοριών, ώστε με την επιστροφή στο σχολείο να ξεκινήσει έγκαιρα και αποδοτικά η συνεργασία μαθητών/τριών και συμβούλων καθηγητών με στόχο την ολοκλήρωση της
εργασίας μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια.

personal-project

Log in with your credentials

Forgot your details?