Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα βραβεύονται σαν Οικολογικό Σχολείο

Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα βραβεύθηκε  από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και έλαβε την πράσινη σημαία των «Οικολογικών Σχολείων».

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το Σχολείο μας συμμετείχε  στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία». Πρόκειται για ένα καταξιωμένο διεθνές πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέσω του οποίου οι μαθητές/τριες αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες απαραίτητες για να διαμορφώσουν οικολογική συνείδηση, αλλά και να διεbrabeio-1κδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον βασισμένο στις αρχές της αειφορίας.

Οι θεματικές ενότητες που υλοποιήθηκαν ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση, η δημιουργία οικολογικής σχολικής αυλής και το νερό. Οι μαθητές ακολούθησαν τα επτά βήματα του προγράμματος, ευαισθητοποιήθηκαν, καλλιέργησαν δεξιότητες και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδίασαν και  πραγματοποίησαν δράσεις με στόχο τη διαμόρφωση στάσεων και κανόνων συμπεριφοράς φιλικών προς το περιβάλλον.

Log in with your credentials

Forgot your details?