Ομάδες μαθημάτων

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΥΡ) το πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου – Α’ Λυκείου οργανώνεται σε οκτώ Ομάδες Μαθημάτων που διέπονται από κοινή φιλοσοφία και μεθοδολογία.

Στo CGS οι οκτώ ομάδες μαθημάτων έχουν ως εξής:

  1. Γλώσσα και Λογοτεχνία
  2. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
  3. Μαθηματικά
  4. Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική
  5. Άτομο και Κοινωνία: Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία
  6. Σχεδίαση (Τεχνολογία/Πληροφορική)
  7. Φυσική Αγωγή & Αγωγή Υγείας
  8. Πειραματικές Επιστήμες: Βιολογία, Χημεία, Φυσική

Log in with your credentials

Forgot your details?