Όμιλοι Δημοτικού 2015-16

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού.

Όλοι οι μαθητές/τριες, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:

  • αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα
  • καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη
  • ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν
  • διευρύνουν τους ορίζοντές τους
  • ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα
  • «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους
  •  αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα

Log in with your credentials

Forgot your details?