Αίτηση Εγγραφής | Ρητορικής και Επικοινωνίας

Λεπτομέρειες

Κόστος συμμετοχής

Στοιχεία πληρωμής

24 έως 28 Ιουνίου —> 290 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

075/470100-38

ΙΒΑΝ: GR5401100750000007547010038

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα “Ρητορικής και Επικοινωνίας”

*(με σχολικό) —> 340 €

Αίτηση Εγγραφής

Log in with your credentials

Forgot your details?