Αίτηση Εγγραφής | Ρητορικής και Επικοινωνίας

Λεπτομέρειες

Κόστος συμμετοχής

Στοιχεία πληρωμής

29 έως 2 Ιουλίου —> 230 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

075/470100-38

ΙΒΑΝ: GR5401100750000007547010038

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα “Ρητορικής και Επικοινωνίας”

*(με σχολικό) —> 280 €

Αίτηση Εγγραφής

Log in with your credentials

Forgot your details?