Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ε΄ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στο μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία (Design & Technology), στο πρόγραμμα έρευνας «Απέραντο γαλάζιο», κατανόησαν τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο.
Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων:
·       Αντιλήφθηκαν την αξία του καθαρού και φιλτραρισμένου νερού και διερεύνησαν του λόγους που το ρυπαίνουν.
·       Ανακάλυψαν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να καθαρίζουν και να φιλτράρουν το νερό.
·       Σχεδίασαν και δημιουργήσαν τις δικές τους κατασκευές φιλτραρίσματος του νερού με απλά υλικά.

Log in with your credentials

Forgot your details?