Σχεδιάζοντας…τρισδιάστατα!

Στο πλαίσιο του μαθήματος MYP Design (Σχεδίαση Τεχνολογία/Πληροφορική) οι μαθητές υλοποιούν τμήμα του project τους σχεδιάζοντας… τρισδιάστατα. Εξοικειώνονται με τις 3 διαστάσεις στο χώρο, την κλίμακα, την προοπτική και ξετυλίγουν τη δημιουργικότητά τους.

Στο τελικό στάδιο της εργασίας τους ανακαλύπτουν την 3διάστατη εκτύπωση και παράγουν τμήμα του τελικού προϊόντος, της μακέτας του εσωτερικού του Η/Υ.
“Οι μαθητές τη Α Γυμνασίου/ ΜΥP 2 σχεδιάζουν  τη μνήμη RAM για να φτιάξουν  το μοντέλο του εσωτερικού του υπολογιστή.”

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο η σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να φτάσει στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Η εκπαίδευση στους Η/Υ δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου ειδικού σκοπού, αλλά βοηθά τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του.

Κάθε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή διέπεται από έναν κώδικα. Ο προγραμματισμός είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου.

Το σχολείο μας έχει εντάξει την ενότητα του προγραμματισμού, ως τη σημαντικότερη ενότητα του μαθήματος της Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας). Στόχος μας είναι η εκμάθηση της ανάπτυξης κώδικα, η ανάπτυξη εφαρμογών και η υλοποίηση project, βάσει του κύκλου σχεδίασης, με τη χρήση των προγραμματιστικών εφαρμογών.

Πρόκειται για γραφική απεικόνιση της κατανομής των διδακτικών ωρών του μαθήματος Σχεδίασης (Τεχνολογίας & Πληροφορικής), όπου φαίνονται οι γλώσσες προγραμματισμού και τα προγράμματα που διδάσκονται και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ανάπτυξης των project του Design.

Αγγελική Σταματοπούλου

Συντονίστρια Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας)

deisgn02

Log in with your credentials

Forgot your details?