Πρόγραμμα

Νηπιαγωγείο

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Junior Master Chef 09:15  Αναχώρηση 9:00-10:15 Στίβος -Survivor 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Αγγλικά
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Adventure park 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Στίβος -Survivor 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

10:15-10:30 Δεκατιανό 10:30-11:45 Maths
12:15 – 14:00 Water Polo * 12:30-13:15  beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 10:30-11:45 Adventure park 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45  Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Γεύμα 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Ρομποτική 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Α’ & Β’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Ρομποτική 09:15  Αναχώρηση 9:00-10:15 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Maths
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Adventure park 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Τοξοβολία-Στίβος 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Τοξοβολία-Στίβος 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:30-11:45 Αγγλικά
12:15 – 14:00 Water Polo* 12:30-13:15  beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 10:30-11:45 Adventure park 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45  Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Γεύμα 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Junior Master Chef 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

*Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Γ’,Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00-10:15 Τοξοβολία-Στίβος 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Στίβος -Survivor 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 ΑRT
10:30-12:00 Water Polo* 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:30-12:00 Water Polo* 10:15 Adventure park 10:30-12:00 Water Polo*
12:00-12:15 Δεκατιανό 12:00 – 12:20 Σνακ 12:00-12:15 Δεκατιανό 10:15-10:30 Δεκατιανό 12:00-12:15 Δεκατιανό
12:15 – 14:00 Ρομποτική 12:30-13:15  beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Στίβος -Survivor 10:30-11:45 Adventure park 12:00 – 13:15 Maths
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45  Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Γεύμα 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Junior Master Chef 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

*Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Νηπιαγωγείο

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Αγγλικά 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Μηχανική 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Στίβος -Survivor
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Junior Master Chef 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

10:15-13:45 Can we work together 10:30-11:45 Maths
12:15 – 14:00 Water Polo * 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 13:45 Γεύμα 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Ρομποτική 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Α’ & Β’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Junior Master Chef 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Maths
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Αγγλικά 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Ρομποτική 10:15-13:45 Can we work together 10:30-11:45 Τοξοβολία-Στίβος
12:15 – 14:00 Water Polo* 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 13:45 Γεύμα 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Μηχανική 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Γ’,Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 ART Exploration 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Ρομποτική 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Τοξοβολία-Στίβος
10:30 – 12:00 Water Polo* 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:30 – 12:00 Water Polo* 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:30-12:00 Water Polo*
12:00 – 12:15 Δεκατιανό 12:00 – 12:20 Σνακ 12:00 – 12:15 Δεκατιανό 10:15-13:45 Can we work together 12:00-12:15 Δεκατιανό
12:15 – 14:00 Αγγλικά 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:15 – 13:15 Ποδόφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

13:45 Γεύμα 12:15-13:15 Maths
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Junior Master Chef 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Νηπιαγωγείο

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Αγγλικά 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Μηχανική 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Στίβος -Survivor
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Junior Master Chef 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

10:15-13:45 Can we work together 10:30-11:45 Maths
12:15 – 14:00 Water Polo* 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 13:45 Γεύμα 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Ρομποτική 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Α’ & Β’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 Junior Master Chef 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Ποδόσφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Maths
10:15 – 10:30 Δεκατιανό 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:15-10:30 Δεκατιανό 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:15-10:30 Δεκατιανό
10:30 – 12:00 Αγγλικά 12:00 – 12:20 Σνακ 10:30-11:45 Ρομποτική 10:15-13:45 Can we work together 10:30-11:45 Τοξοβολία-Στίβος
12:15 – 14:00 Water Polo* 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:00 – 13:15 Water Polo* 13:45 Γεύμα 12:00 – 13:15 Water Polo*
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Μηχανική 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Γ’,Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-09:00 Άφιξη
09:00 – 10:15 ART Exploration 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Ρομποτική 09:15 Αναχώρηση 9:00-10:15 Τοξοβολία-Στίβος
10:30 – 12:00 Water Polo * 10:30 – 12:00 Παιχνίδια στη θάλασσα και SUP* 10:30 – 12:00 Water Polo* 10:15 Πάρνηθα Mountain Bike 10:30-12:00 Water Polo*
12:00 – 12:15 Δεκατιανό 12:00 – 12:20 Σνακ 12:00 – 12:15 Δεκατιανό 10:15-13:45 Can we work together 12:00-12:15 Δεκατιανό
12:15 – 14:00 Αγγλικά 12:30-13:15 beachvolley-ποδοσφαιρο -survivor 12:15 – 13:15 Ποδόφαιρο

Χορός-Μουσικό Θέατρο

13:45 Γεύμα 12:15-13:15 Maths
14:15 – 14:45 Γεύμα 13:45 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα 15:00 Αναχώρηση 13:30-14:00 Γεύμα
15:00 CINEMA 15:00 Γεύμα 14:15-15:15 Junior Master Chef 14:15-15:15 Διπλώματα
15:30 Αποχώρηση

* Τις ημέρες με δραστηριότητες στην πισίνα ή στη θάλασσα, οι μαθητές χρειάζονται τον αντίστοιχο εξοπλισμό. (μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι, σαγιονάρες, αντηλιακό)

Log in with your credentials

Forgot your details?