Καλοκαιρινό Πρόγραμμα “Ρητορικής και Επικοινωνίας” για μαθητές Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού & Γυμνασίου | 24 έως 28 Ιουνίου

Σε επιστημονική συνεργασία με το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση», Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των αρχών της επικοινωνίας, των στρατηγικών πειθούς και των τεχνικών αποκωδικοποίησης ρητών και άρρητων μηνυμάτων συνιστούν στοιχεία αναγκαία στον σχετικό εκπαιδευτικό διάλογο που αφορά:

α. τη συγκροτημένη σκέψη

β. τον ολοκληρωμένο συλλογισμό

γ. την ανάπτυξη της λογικής

δ. την αναγνώριση, τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των παραλογισμών κατά τις αλληλεπιδράσεις.

 

Η Ρητορική, τόσο ως επιστήμη όσο και ως τέχνη, προάγει την κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών ανά ηλικιακή ομάδα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσονται δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από την προσέγγιση διαφορετικών κάθε φορά θεωρήσεων της πραγματικότητας και των εκδοχών της.

Στο πλαίσιο αυτό κατά τη διάρκεια του Camp, μαθητές Δημοτικού (Δ΄-ΣΤ)’, καθώς επίσης και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές διαλέξεις και να λάβουν μέρος σε βιωματικά εργαστήρια όπως:

-Δημιουργική σκέψη και καινοτομία

-Δημιουργική γραφή

-Γλώσσα του σώματος, θέατρο και επικοινωνία

-Αυτοσχεδιασμοί

-Αυθόρμητος λόγος

-Στρατηγικές επικοινωνίας και πειθούς

-Επίλυση προβληματικών καταστάσεων

-Ποιητικός λόγος

-Ποιητική γραφή και συνειρμοί

-Εκφραστική ανάγνωση

-Διττοί λόγοι

 

Βασικές Διαλέξεις:

Καλογήρου Γεωργία,  Καθηγήτρια, Νεοελληνική Φιλολογία και η Διδακτική της, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Πανταζής Βασίλης, Καθηγητής, Κοινωνική Παιδαγωγική: Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Π.Τ.Π.Ε., Παν/μιο Θεσσαλίας.

Σαμαράς Αθανάσιος, Επίκουρος καθηγητής, Διεθνής και Πολιτική Επικοινωνία, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΑ.ΠΕΙ.

 

Συντονισμός προγράμματος:

Χριστίνα Κουτούβελα,

Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.,

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Παν/μίου Θεσσαλίας

Εκπαιδευτικός, CGS

Υποβολή Aιτήσεων: έως Παρασκευή 14 Ιουνίου.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: summer@cgs.edu.gr

Πρόγραμμα - Δευτέρα 24 Ιουνίου - Παρασκευή 28 Ιουνίου

Λεπτομέρειες

Κόστος συμμετοχής

Στοιχεία πληρωμής

24 έως 28 Ιουνίου —> 290 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

075/470100-38

ΙΒΑΝ: GR5401100750000007547010038

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα “Ρητορικής και Επικοινωνίας”

*(με σχολικό) —> 340 €

Log in with your credentials

Forgot your details?