Σχεδιάζοντας…τρισδιάστατα!

Στο πλαίσιο του μαθήματος MYP Design (Σχεδίαση Τεχνολογία/Πληροφορική) οι μαθητές υλοποιούν τμήμα του project τους σχεδιάζοντας… τρισδιάστατα. Εξοικειώνονται με τις 3 διαστάσεις στο χώρο, την κλίμακα, την προοπτική και ξετυλίγουν τη δημιουργικότητά τους.

Στο τελικό στάδιο της εργασίας τους ανακαλύπτουν την 3διάστατη εκτύπωση και παράγουν τμήμα του τελικού προϊόντος, της μακέτας του εσωτερικού του Η/Υ.
deisgn02

Log in with your credentials

Forgot your details?