Θεατρική Αγωγή

“There is no depth to education without art”

Amiri Baraka

 Η Θεατρική Αγωγή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού παρέχει ποικίλα κίνητρα στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και να δράσουν, καλλιεργώντας παράλληλα δεξιότητες και αποκτώντας πολύπλευρες γνώσεις.

Συγκεκριμένα, με τη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής, οι μαθητές:

 

  • Αναπτύσσουν σταδιακά τα εκφραστικά τους μέσα ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους
  • Καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από παιχνίδια αυτοσχεδιασμού
  • Αναπτύσσουν τη μνήμη τους και την κριτική τους σκέψη αναλύοντας τα εκάστοτε θεατρικά κείμενα
  • Εξερευνούν τις δυνατότητες του σώματος και των αισθήσεών τους μέσα από ποικίλες ασκήσεις διαφορετικών τεχνικών μεθόδων
  • Κατανοούν βαθύτερα το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της κάθε εποχής όπως αυτό διαφαίνεται από τα θεατρικά κείμενα που επεξεργάζονται
  • Καλλιεργούν την ενσυναίσθησή τους και αποδέχονται τη διαφορετικότητα των άλλων
  • Μαθαίνουν να δουλεύουν αρμονικά σε ομάδες, συμμετέχοντας απο κοινού στη δημιουργία παραστάσεων ή κοινών δράσεων
  • Κατανοούν τις ποικίλες εκφάνσεις και τις πολλές και διαφορετικές όψεις μιας ιδέας αναλύοντας χαρακτήρες και επιλογές θεατρικών ηρώων
  • Καλλιεργούν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον
  • Καλλιεργούν τα αισθητικά τους κριτήρια, την συναισθηματική τους νοημοσύνη και εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους

 

Μέσα από τα θεατρικά εργαστήρια, οι μαθητές μας αισθάνονται πολύ πιο έντονα την ανάγκη να συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προτείνοντας δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.

Κι όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο Performing together: The Arts and Education” από τις εκδόσεις The American Association of School Administrators, “The Alliance for Education and The John F. Kennedy Center for the Performing Arts in 1985”:

“The future of our nation depends on our ability to create-and to be creative. During the coming decades our most important national resources will be human resources. If our nation is to continue to meet the challenges of the future, today’s schools need to develop creative leaders

Log in with your credentials

Forgot your details?