Πρόγραμμα

Δευτέρα 29 Ιουνίου

HoursDescription
09.20-09.30Welcome
09.30-10.15Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία – Μιχάλης Σαραφίδης
10.15-10.30Coffee Break
10.30-11.15Βιοκινητική – Μιχάλης Σαραφίδης
11.15-11.30Coffee Break
11.30-12.15Τηλεϊατρική – Μιχάλης Σαραφίδης
12.15-13.15Lunch Break
13.15-14.00Ομαδικές εργασίες – Project
14.00-14.15Coffee Break
14.15-14.50Ομαδικές εργασίες – Project

Τρίτη 30 Ιουνίου

HoursDesciption
09.30-10.15Επιδημιολογία – Όμιλος ΥΓΕΙΑ
10.15-10.30Coffee Break
10.30-11.15Η Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Χειρουργείο –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30Coffee Break
11.30-12.15Η Βιοϊατρική του Αύριο στον Άρη –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15Lunch Break
13.15-14.00Βιοηθική –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
14.00-14.15Coffee Break
14.15-14.50Ομαδικές εργασίες – Project

Τετάρτη 01 Ιουλίου

HoursDescription
09.30-10.15Πεδία Βιοϊατρικής Επιστήμης –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
10.15-10.30Coffee Break
10.30-11.15E-health & m-health –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30Coffee Break
11.30-12.15Big Data –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15Lunch Break
13.15-14.00Forensics –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
14.00-14.15Coffee Break
14.15-14.50Ομαδικές εργασίες – Project

Πέμπτη 02 Ιουλίου

HoursDescription
09.30-10.15Ιατρικά Μηχανήματα: Ιατρική Εικόνα – Dr Μπακογεώργος Περικλής
10.15-10.30Coffee Break
10.30-11.15Ιατρικά Μηχανήματα: Διαγνωστικά Εργαλεία – Dr Μπακογεώργος Περικλής
11.15-11.30Coffee Break
11.30-12.15Ιατρικά Μηχανήματα: Ρομποτική – Dr Μπακογεώργος Περικλής
12.15-13.15Lunch Break
13.15-14.00Ομαδικές εργασίες – Project
14.00-14.15Coffee Break
14.15-14.50Ομαδικές εργασίες – Project

Παρασκευή 03 Ιουλίου

HoursDescription
09.30-10.15Μηχανική: Ψηφιακή Λογική και Προγραμματισμός – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
10.15-10.30Coffee Break
10.30-11.15Biomimetics – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30Coffee Break
11.30-12.15Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15Lunch Break
13.15-14.00Προετοιμασία παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών – Project
14.00-14.15Coffee Break
14.15-14.50Προετοιμασία παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών – Project

Σάββατο 04 Ιουλίου

HoursDescription
09.00-09.30Welcome
09.45 – 10.15Παρουσίαση Project Τηλεϊατρικής
10.15 – 10.30Coffee Break
10.30 – 11.00Παρουσίαση Project Βιοηθικής
11.00 -11.15Coffee Break
11.15 – 11.45Παρουσίαση Project Ρομποτικής
11.45-12.00Coffee Break
12.00 – 12.30Παρουσίαση Project Ιατρικών Μηχανημάτων
12.30-12.45Coffee Break
12.45-13.15Παρουσίαση Project Personalized Medicine
13.15-13.30Closing

Log in with your credentials

Forgot your details?