Πρόγραμμα

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Hours Description
09.20-09.30 Welcome
09.30-10.15 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία – Μιχάλης Σαραφίδης
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Βιοκινητική – Μιχάλης Σαραφίδης
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Τηλεϊατρική – Μιχάλης Σαραφίδης
12.15-13.15 Lunch Break
13.15-14.00 Ομαδικές εργασίες – Project
14.00-14.15 Coffee Break
14.15-14.50 Ομαδικές εργασίες – Project

Τρίτη 30 Ιουνίου

Hours Desciption
09.30-10.15 Επιδημιολογία – Όμιλος ΥΓΕΙΑ
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Η Βιοϊατρική Τεχνολογία στο Χειρουργείο –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Η Βιοϊατρική του Αύριο στον Άρη –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15 Lunch Break
13.15-14.00 Βιοηθική –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
14.00-14.15 Coffee Break
14.15-14.50 Ομαδικές εργασίες – Project

Τετάρτη 01 Ιουλίου

Hours Description
09.30-10.15 Πεδία Βιοϊατρικής Επιστήμης –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 E-health & m-health –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Big Data –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15 Lunch Break
13.15-14.00 Forensics –  Dr Αναστασίου Αθανάσιος
14.00-14.15 Coffee Break
14.15-14.50 Ομαδικές εργασίες – Project

Πέμπτη 02 Ιουλίου

Hours Description
09.30-10.15 Ιατρικά Μηχανήματα: Ιατρική Εικόνα – Dr Μπακογεώργος Περικλής
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Ιατρικά Μηχανήματα: Διαγνωστικά Εργαλεία – Dr Μπακογεώργος Περικλής
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Ιατρικά Μηχανήματα: Ρομποτική – Dr Μπακογεώργος Περικλής
12.15-13.15 Lunch Break
13.15-14.00 Ομαδικές εργασίες – Project
14.00-14.15 Coffee Break
14.15-14.50 Ομαδικές εργασίες – Project

Παρασκευή 03 Ιουλίου

Hours Description
09.30-10.15 Μηχανική: Ψηφιακή Λογική και Προγραμματισμός – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
10.15-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Biomimetics – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.15 Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Dr Αναστασίου Αθανάσιος
12.15-13.15 Lunch Break
13.15-14.00 Προετοιμασία παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών – Project
14.00-14.15 Coffee Break
14.15-14.50 Προετοιμασία παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών – Project

Σάββατο 04 Ιουλίου

Hours Description
09.00-09.30 Welcome
09.45 – 10.15 Παρουσίαση Project Τηλεϊατρικής
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 11.00 Παρουσίαση Project Βιοηθικής
11.00 -11.15 Coffee Break
11.15 – 11.45 Παρουσίαση Project Ρομποτικής
11.45-12.00 Coffee Break
12.00 – 12.30 Παρουσίαση Project Ιατρικών Μηχανημάτων
12.30-12.45 Coffee Break
12.45-13.15 Παρουσίαση Project Personalized Medicine
13.15-13.30 Closing

Log in with your credentials

Forgot your details?