Το Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο (Α.Δ.Σ.), ξεκινά τις εξορμήσεις του !

Το Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο (Α.Δ.Σ.), ξεκινά τις εξορμήσεις του για τη σχολική χρονιά 2015-2016 με τη φθινοπωρινή του εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα.

 

Το Α.Δ.Σ. αποτελεί έναν θεσμό που λειτουργεί στο Σχολείο μας πάνω από 20 χρόνια.

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν (από Δ’ έως Στ’ Δημοτικού), μέσα από συγκεκριμένες δράσεις εκτός Σχολείου, αποκτούν στάσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν στο να αποκτήσουν ισορροπημένη προσωπικότητα.

meteora1

Log in with your credentials

Forgot your details?