Βιοπληροφορική: Εφαρμογή Προσομοίωσης Ξεσπάσματος Πανδημίας

Ο ρυθμός εξάπλωσής μίας πανδημίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η μεταδοτικότητα του μικροβίου, η θνησιμότητα που προκαλεί, ο χρόνος επώασης του, το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων στον πληθυσμό κ.ά. Διαφορετικά μικρόβια έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και εξαπλώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Στη βιοπληροφορική, τα βιολογικά αυτά δεδομένα ψηφιοποιούνται και με τη βοήθεια αλγόριθμων οδηγούν στην παραγωγή προβλεπτικών εργαλείων, που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης μίας πανδημίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του προγράμματος ACADEMIA JUNIORS, με τη βοήθεια του κ. Τσαούση, υπεύθυνου βιοπληροφορικής στην εταιρεία μοριακής βιολογίας Genekor Ιατρική Α.Ε., μυήθηκαν στη χρήση μίας τέτοιας εφαρμογής προσομοίωσης ξεσπάσματος πανδημίας. Ρυθμίζοντας κατάλληλα τα χαρακτηριστικά του μικροοργανισμού, μπόρεσαν να «δουν» ψηφιακά το διαφορετικό αποτέλεσμα που θα έχει στον πληθυσμό μία πανδημία γρίπης, κορονοϊού ή ευλογιάς. Τέλος, τροποποιώντας το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης «είδαν» την κρίσιμη σημασία τους για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Log in with your credentials

Forgot your details?