Βιοπληροφορική: Η Μελέτη Της Ζωής Περνά Από Τους Υπολογιστές

Η βιοπληροφορική είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει την επιστήμη των υπολογιστών και τη στατιστική για να απαντήσει σε βιολογικά ερωτήματα. Στόχος της είναι η απόκτηση, η αποθήκευση, η ανάλυση και η διάδοση βιολογικών δεδομένων, κυρίως των αλληλουχιών βάσεων στο DNA. Η ραγδαία ανάπτυξη της τις τελευταίες δεκαετίες, έφερε αλματώδη πρόοδο σε τομείς όπως η μελέτη της γενετικής βάσης των ασθενειών, η μελέτη της γενετικής προδιάθεσης σε ογκολογία και καρδιολογία, η φαρμακογονιδιωματική κ.ά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πρόγραμμα ACADEMIA JUNIORS, με τη βοήθεια του κ. Τσαούση, υπεύθυνου βιοπληροφορικής, στην εταιρεία μοριακής βιολογίας Genekor Ιατρική Α.Ε., βρήκαν τις απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

  • Σε πόσα ΜΒ ενός υπολογιστή μπορούμε να αποθηκεύσουμε την πληροφορία για την αλληλουχία βάσεων του DNA ενός ανθρώπου;
  • Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να διαβάσουμε για πρώτη φορά το DNA του ανθρώπου;
  • Πόσο γρήγορα σήμερα γίνεται η αλληλούχιση του DNA ενός ανθρώπου και πόσο κοστίζει;
  • Ποια είναι περισσότερα σήμερα, τα δεδομένα που προέρχονται από τη μελέτη της αστρονομίας ή της γενομικής;

Log in with your credentials

Forgot your details?