Οδηγός Προφύλαξης Covid-19 - IB MYP

1. Προσέρχομαι στο σχολείο εφόσον δεν έχω συμπτώματα αδιαθεσίας.

2. Κατά την είσοδό μου στο σχολικό με θερμομετρούν και εισέρχομαι εφόσον δεν εμφανίσω πυρετό (θερμοκρασία άνω του 37,6).

3. Όταν έρχομαι με ίδιον μέσο πρέπει να θερμομετρηθώ στους αντίστοιχους σταθμούς του σχολείου και εισέρχομαι στο σχολείο, εφόσον δεν εμφανίσω πυρετό (θερμοκρασία άνω του 37,6). Έχω μαζί μου το αντίστοιχο καρτελάκι «Ίδιον μέσο».

4. Μετά την πρωινή προσέλευση κατευθύνομαι στην τάξη μου (όχι στο προαύλιο) και κάθομαι στο θρανίο μου. Δεν μετακινούμαι σε άλλη θέση.

5. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου φοράω πάντα τη μάσκα, αποφεύγω το συγχρωτισμό και τηρώ τις αποστάσεις (1,5 μ.).

6. Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους φορώ τη μάσκα μου σε περιπτώσεις συγκέντρωσης πολλών ατόμων (π.χ. καντίνα, διάδρομοι, τουαλέτες).

7. Στο διάλειμμα βγαίνω από την τάξη, ακολουθώντας καθορισμένη διαδρομή και ανά τμήμα σύμφωνα με τις οδηγίες  των καθηγητών. Το προαύλιο Γυμνασίου είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν παραμένει κανείς μαθητής στις τάξεις την ώρα των διαλειμμάτων.

8. Μετά το διάλειμμα επιστρέφω στην τάξη μου ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Αποφεύγω το συνωστισμό και κατά την είσοδό μου στους εξωτερικούς διαδρόμους (ράμπα- σκαλάκια) και τις πόρτες εισόδου- εξόδου, φοράω τη μάσκα μου.

9. Αγοράζω προϊόντα από τα κυλικεία Γυμνασίου.

10. Όταν πρέπει να μετακινηθώ στην τουαλέτα, αποφεύγω το συνωστισμό και εισέρχομαι, όταν βεβαιωθώ πως δεν υπάρχουν παραπάνω από τρία άτομα. Σε περίπτωση που χρειάζεται να περιμένω, στέκομαι στις αντίστοιχες σημάνσεις του δαπέδου. Την ίδια διαδικασία ακολουθώ για να εισέλθω στη γραμματεία γυμνασίου.

11. Όταν χρειάζεται να μετακινηθώ σε άλλη αίθουσα (π.χ. για μάθημα ξένων γλωσσών) και δεν έχει μεσολαβήσει διάλειμμα, πρέπει να καθαρίσω προσεκτικά το θρανίο μου με απολυμαντικό και μετά να καθίσω. Ακολουθώ τις οδηγίες των καθηγητών.

12. Στα εργαστήρια υπολογιστών ,στην αίθουσα μουσικής και στην αίθουσα εικαστικών καθαρίζω το θρανίο μου/ τη θέση μου με απολυμαντικό εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διάλειμμα. Ακολουθώ τις οδηγίες των καθηγητών.

13. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω υλικά και εξοπλισμό (εργαστήρια τεχνολογίας, εικαστικά, μουσική, αθλητικός εξοπλισμός) ακολουθώ τις οδηγίες των καθηγητών για την χρήση και την επιστροφή τους.

14. Έχω πάντα μαζί μου τουλάχιστον 2 μάσκες και θήκες φύλαξής τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?