Student Success

To CGS for Student Success είναι ένα νέο πρόγραμμα με το οποίο οι μαθητές εντοπίζουν και καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα τους, διερευνούν και ανακαλύ- πτουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και τα εκφράζουν με πολυποίκιλους τρόπους εφαρμόζοντάς τα σε πολλαπλά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει πέντε βασικούς πυλώνες στους οποίους εντάσσονται οι δράσεις του, στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση των μελών της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, και την επαφή τους με τον κόσμο γύρω τους.

Students
to
Students

Οι µαθητές
συµβουλεύουν
τους συµµαθητές τους

Parents
to
Students

Οι γονείς γίνονται
µέντορες: ανιχνεύοντας επαγγελµατικά
µονοπάτια

CGS
to
Students

Καλλιεργώντας
δεξιότητες για το
σχολείο και τη ζωή.
Βιωµατικά εργαστήρια
για µαθητές.

CGS
to
Parents

Καλλιεργώντας δεξιότητες γονέων
που συμβάλλουν
στην επιτυχία
των παιδιών

CGS
Connects

∆ράσεις που «συνδέουν» τους µαθητές
µε τον κόσµο που τους περιβάλλει
προκειµένου να αναπτύξουν δεξιότητες

Tο πρόγραμμα CGS for Student Success εφαρμόζεται πιλοτικά το σχολικό έτος 2019-20 μέσα από επιλεγμένες δράσεις που έχουν στόχο την:

  • ενίσχυση της σύνδεσης του σχολείου με την αγορά εργασίας και την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και σε άλλα περιβάλλοντα
  • περαιτέρω ανάδειξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων γονέων και μαθητών

 

Υπεύθυνες του προγράμματος είναι η κ. Έλενα Καστάνη (ekastani@cgs.edu.gr) και η κ. Κάθυ Αγγελοπούλου (kangelopoulou@cgs.edu.gr).

STUDENTS TO STUDENTS: Mentoring through experience

Οι μαθητές συμβουλεύουν τους συμμαθητές τους

Τα προγράμματα που εφαρμόζουμε στο CGS έχουν σαν στόχο οι μαθητές να έχουν ενεργή συμμετοχή σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσής τους με πολλούς και ποικίλους τρόπους,  μαθαίνοντας βιωματικά, αποκτώντας νέες δεξιότητες και κατακτώντας βήματα προς την αυτονομία και την ανεξαρτησία .

Στον πυλώνα Students to Students, οι μαθητές των διάφορων βαθμίδων του σχολείου μας, συμμετέχουν σε μια διαδικασία αναστοχασμού σε συνεργασία με την κ. Έλενα Καστάνη και κ. Κάθυ Αγγελοπούλου, υπεύθυνες του προγράμματος.

Μέσα από ομαδικές και ατομικές συναντήσεις και τις δικές τους προσωπικές «ιστορίες» σε σχέση με τη θεματική που υπάρχει κάθε φορά, αναδεικνύεται η προσωπική και ξεχωριστή προσέγγιση των μαθητών,  γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν, ανακαλύπτουν όσα για εκείνους είναι αποτελεσματικά.

Στόχος είναι να αναδυθούν οι δικές τους καλές πρακτικές για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και για ζητήματα της καθημερινής ζωής και να τα μοιραστούν ταυτόχρονα με τους συμμαθητές τους με τη μορφή video.

Καταλήγουν σε συμπεράσματα, γράφουν κείμενα, σκηνοθετούν και παρουσιάζουν.

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν επιπλέον δεξιότητες συνειδητοποιώντας όσα έχουν κατακτήσει αλλά κυρίως αναγνωρίζοντας τον δικό τους μοναδικό τρόπο να προσεγγίζουν τη γνώση και τη ζωή.

Παράλληλα μ’ αυτή την πρακτική δίνουν την αφορμή στους συμμαθητές τους να εμπνευστούν, να πραγματοποιήσουν τον δικό τους αναστοχασμό, να προσδιορίσουν κοινά στοιχεία και διαφορές με όσα παρουσιάζονται και του τρόπου που εκείνοι προσεγγίζουν τα διάφορα ζητήματα και έτσι να ανακαλύψουν όσα τους βοηθούν.

Μέρος της διαδικασίας είναι η παρουσίαση με δημιουργικό τρόπο από τους υπόλοιπους μαθητές των δικών τους προσεγγίσεων και ανάρτησή τους είτε στο portal του CGS for STUDENT SUCCESS ή στον χώρο του σχολείου.

Αφορά σε μαθητές Γ’ Δημοτικού/ IB PYP,  ΣΤ Δημοτικού/IB PYP, Α΄Λυκείου/IB MYP 5, IB DP (Year 2)

StudentsToStudents

PARENTS TO STUDENTS: Parents as Mentors Inspiring Professional Pathways

Οι γονείς γίνονται μέντορες: ανιχνεύοντας επαγγελματικά μονοπάτια

Στο πρόγραμμα Parents as Mentors, οι γονείς/κηδεμόνες του σχολείου αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα για τους μαθητές. «Συνεργάζονται» μαζί τους, τους ενημερώνουν για στοιχεία του επαγγέλματός τους, απαντούν στις απορίες τους, τους εμπνέουν και τους καθοδηγούν, βοηθώντας τους να αποκτήσουν την πραγματική εικόνα των επαγγελμάτων μέσα από την αντίληψη πολλών και διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με την άσκησή τους.

Αφορά σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου  ΙΒ MYP 4 & Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP 5

ParentsToStudents

CGS TO STUDENTS: Developing Skills that Make a Difference though Weekend Workshops

Καλλιεργώντας δεξιότητες για το σχολείο και τη ζωή. Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές.

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων τα οποία διεξάγονται εκτός σχολικού προγράμματος. Έτσι έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν περαιτέρω τις διάφορες δεξιότητες που αποκτούν μέσα από τα προγράμματα του σχολείου αλλά να αποκτήσουν και νέες ( soft skills)   και να τις εφαρμόσουν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας και έξω από αυτή.

Αφορά σε μαθητές: ΣΤ’ Δημοτικού/ ΙΒ PYP, A’ Γυμνασίου/ΙΒ  MYP 2 και  Α’ Λυκείου/ ΙΒ MYP 5

IMG_9645

CGS TO PARENTS: Developing skills that Contribute to your Child’s Success

Καλλιεργώντας δεξιότητες γονέων που συμβάλλουν στην επιτυχία των παιδιών

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται η πληροφόρηση/ενημέρωση των γονέων σε θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο τους και τη συνεισφορά τους ακαδημαϊκή εξέλιξη και πορεία των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλεται σε μηνιαία βάση newsletter ν+1 με πρακτικές συμβουλές στους γονείς νηπιαγωγείου και δημοτικού και πραγματοποιούνται workshops για τους γονείς των μαθητών όλων των βαθμίδων για θέματα που τους αφορούν.

Αφορά σε γονείς Προπονηπιαγωγείου, Προνηπιαγωγείου, Νηπιαγωγείου/ ΙΒ PYP, Δημοτικού/ ΙΒ PYP, Γυμνασίου – Α’Λυκείου/IB MYP, Γενικού Λυκείου & ΙΒ Diploma Programme

CGStoParents

CGS Connects

Δράσεις που «συνδέουν» τους μαθητές με τον κόσμο που τους περιβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες και να ζήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

• CGS WORKS

Οι μαθητές αποκτούν, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, μία πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Internship, shadowing, volunteer and placement είναι μορφές που μπορεί να έχει η συμμετοχή τους σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και του καλοκαιριού. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να «εκπαιδευτούν» σε δεξιότητες πραγματικής ζωής (real-life skills) όπως η προετοιμασία ενός βιογραφικού, συνέντευξης, συνοδευτικές επιστολές κ.α

• CGS TRAVELS

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να εξελίξουν τις γνώσεις και τις κλίσεις τους σε πολλαπλά περιβάλλοντα σε διεθνές επίπεδο.

• CGS COMPETES

Οι μαθητές συμμετέχουν σε διαγωνισμούς σε εθνικό και διεθνές  επίπεδο που σχετίζονται με πολλά και διαφορετικά πεδία: επιστήμες, μαθηματικά, λογοτεχνία, τεχνολογία, ποίηση, τέχνη, επιχειρηματικότητα κ.α

Αφορά σε μαθητές: ΣΤ΄Δημοτικού/ΙΒ PYP, Γυμνασίου – Α’ Λυκείου/ ΙΒ MYP, Γενικού Λυκείου & ΙΒ Diploma Programme

Δράσεις

Social Workshops

Log in with your credentials

Forgot your details?