Συνεργασίες

Τo CGS είναι μέλoς Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται και παράλληλα αξιολογείται. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιείται η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Το σχολείο μας, αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, επίσημο κέντρο προετοιμασίας και απόκτησης του ΙΒ Diploma, των General Certificates of English (GCE A’ Levels), SAT I, TOEFL και IELTS και διπλωμάτων πιστοποίησης Η/Υ τόσο για μαθητές του CGS όσο και για μαθητές άλλων σχολείων

Log in with your credentials

Forgot your details?