Διαδικασία Εισαγωγής Νέων Μαθητών

 1. Αρχικά οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δε συνεπάγεται αυτόματα εκχώρηση θέσης.
 2. Σε συνέχεια της λήψης της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπρόσωποι του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών Επικοινωνούν με την οικογένεια του υποψήφιου μαθητή προκειμένου να οριστεί η ενημερωτική συνάντηση / τηλεδιάσκεψη με τους υπεύθυνους ενημέρωσης του CGS σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τη διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών.

 

Πληροφορίες / Επισημάνσεις

 • Αυτή την περίοδο οι ενημερωτικές συναντήσεις μας πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων, καθημερινά, 09:00 – 15:00.
 • Η μέση διάρκεια της ενημέρωσης / παρουσίασης είναι 45’-60΄.
 • Για την τήρηση του προγράμματος της κάθε μέρας, απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού (ή η έγκαιρη σύνδεση εάν η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης).
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 10’ οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επικοινωνήσουν με το σχολείο είτε για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των υπευθύνων ενημέρωσης είτε για να επαναπρογραμματίσουν την ενημερωτική συνάντηση / τηλεδιάσκεψη σε νέα ημέρα και ώρα.
 • Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση / τηλεδιάσκεψη δεν περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του σχολείου για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα και η λειτουργία του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο πλαίσιο μικρών ομάδων, καθώς και διάφορες δράσεις / open days / workshops, προκειμένου να γνωριστούμε από κοντά και να σας μεταδώσουμε μία ρεαλιστική «αίσθηση» του σχολείου μας.

Για την είσοδο στο CGS – για λόγους ασφαλείας – απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στο φυλάκιο του σχολείου.

Πριν τη Γνωριμία / Αξιολόγηση Υποψήφιων Μαθητών

Οι γονείς / κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε εγγραφή του παιδιού τους στο CGS, ενημερώνουν το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών & ορίζεται η συνάντηση γνωριμίας / αξιολόγησης του υποψήφιου μαθητή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την αντίστοιχη τάξη / βαθμίδα.

Πριν τη συνάντηση γνωριμίας / αξιολόγησης, οι γονείς / κηδεμόνες συμπληρώνουν & υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας OpenApply την Αίτηση Εγγραφής η οποία συνοδεύεται από την καταβολή του ποσού των 50 €, το οποίο δεν επιστρέφεται. Η πληρωμή του Κόστους Αίτησης, γίνεται με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της πλατφόρμας OpenApply https://cgs.openapply.com/parents/sign_in. Η δυνατότητα εξόφλησης του Κόστους Αίτησης μέσω του OpenApply, ενεργοποιείται στην πλατφόρμα, σε συνέχεια της ενημέρωσης από την πλευρά των γονέων / κηδεμόνων, ότι επιθυμούν το παιδί τους να συμμετέχει στη διαδικασία γνωριμίας / αξιολόγησης.

Παράλληλα, οι γονείς / κηδεμόνες του υποψήφιου μαθητή προσκομίζουν στο CGS όλα τα απαραίτητα έγγραφα, περιγραφικές παιδαγωγικές εκθέσεις και ελέγχους επίδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τάξης και της βαθμίδας φοίτησής του. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μαθητές έχουν αξιολογηθεί από επίσημο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε σχέση με αναπτυξιακές, μαθησιακές, συμπεριφορικές, κοινωνικές ή συναισθηματικές ανάγκες, το σχολείο ζητά να προσκομίζονται και οι επίσημες γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις καθώς και οι εκθέσεις προόδου, προκειμένου να συνεκτιμώνται όλες οι παράμετροι στην τελική απόφαση του σχολείου. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου από την πλευρά της οικογένειας, δε συνεπάγεται υποχρέωση για το CGS να προχωρήσει στην εγγραφή του μαθητή. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος μαθητής δεν ολοκληρώσει τελικά την εγγραφή του στο CGS, τα παραπάνω έγγραφα καταστρέφονται και δεν παραμένουν στο αρχείο του σχολείου.

Για τις τάξεις όπου οι Αιτήσεις Εγγραφής ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις, στην τελική απόφαση λαμβάνεται υπόψη η σχολική ετοιμότητα του υποψήφιου μαθητή, ενώ για τις μεγαλύτερες βαθμίδες δεκτοί στο CGS γίνονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά σειρά επιτυχίας. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη, εάν φοιτούν ήδη στο CGS αδέλφια του υποψήφιου μαθητή, εάν οι γονείς/κηδεμόνες είναι απόφοιτοι ή συνεργάτες του CGS καθώς και η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εγγραφής και στη συνέχεια λειτουργεί λίστα αναμονής. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι βαθμολογίες των γραπτών δοκιμασιών όλων των τάξεων δεν ανακοινώνονται και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

Διαδικασία Γνωριμίας / Αξιολόγησης Υποψήφιων Μαθητών

Στόχος της Διαδικασίας  Γνωριμίας / Αξιολόγησης των υποψηφίων μαθητών μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι μαθητές που θα ενσωματώσουμε στο CGS ταιριάζουν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες μας και ότι ανταποκρίνονται στο μέσο επίπεδο γνώσεων & δεξιοτήτων του ήδη υπάρχοντος μαθητικού πληθυσμού μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι μαθητές μας -ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης- παίρνουν μέρος σε δημιουργικές ανιχνευτικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις δεξιότητες, τη συναισθηματική ωριμότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα εξετάζονται σε γραπτές δοκιμασίες στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ώστε να εκτιμηθεί το συνολικό τους προφίλ σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, το παιδαγωγικό μας πλαίσιο και τη δυναμική των τμημάτων μας.

Η διαδικασία γνωριμίας / αξιολόγησης με τους υποψήφιους μαθητές διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής και περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

α. Γνωριμία-συζήτηση του υποψήφιου μαθητή με τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Επιπέδου ή Υπεύθυνο τάξης ή Επιστημονικό Υπεύθυνο καθώς και -ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης- με εκπρόσωπο του Τμήματος των Σχολικών Ψυχολόγων.

β. Ανιχνευτικές δραστηριότητες δεξιοτήτων για τους υποψήφιους μαθητές του Προ-Προνηπιαγωγείου, του Προνηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου – IB PYP. Πραγματοποιείται σε ομαδικό πλαίσιο. Έναρξη Διαδικασίας: Δεκέμβριος 2023

γ. Ανιχνευτικές δραστηριότητες δεξιοτήτων και σχολικής ετοιμότητας για τους υποψήφιους μαθητές της Α’ Δημοτικού – IB PYP. Πραγματοποιείται σε ομαδικό πλαίσιο. Έναρξη Διαδικασίας: Δεκέμβριος 2023

δ. Ανιχνευτικές δραστηριότητες γνώσεων και δεξιοτήτων & διαγνωστική γραπτή εξέταση στα Ελληνικά & τα Μαθηματικά για τους υποψήφιους μαθητές των ενδιάμεσων τάξεων Δημοτικού – IB PYP. Πραγματοποιείται σε ομαδικό πλαίσιο. Ημερομηνία Διεξαγωγής της Διαδικασίας: Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

ε. Διαγνωστική γραπτή εξέταση στα Ελληνικά τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά για τους υποψήφιους του Γυμνασίου έως και την Α’ Λυκείου – IB MYP

 • Ημερομηνία Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης για Εισαγωγή στις τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου ΙΒ MYP: Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, στις 09:00
 • Ημερομηνία Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης για Εισαγωγή στις τάξεις Α’ Λυκείου ΙΒ ΜΥP: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, στις 15:30

στ. Διαγνωστική γραπτή εξέταση στα μαθήματα που προβλέπονται βάσει της κατεύθυνσης επιλογής για τους υποψήφιους μαθητές της Β’ Γενικού Λυκείου

 • Ημερομηνία Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης για Εισαγωγή στη Β’ Γενικού Λυκείου: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, στις 15:30

ζ. Διαγνωστική γραπτή εξέταση στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τη Λογική Σκέψη για τους υποψήφιους του ΙΒ Diploma Programme

 • Σε ατομικό επίπεδο, Έναρξη Διαδικασίας: Ιανουάριος 2024

η. Συμπλήρωση πορτρέτου γλωσσομάθειας (μητρική, Αγγλική & λοιπές ξένες γλώσσες)

Ανακοίνωση της απόφασης του σχολείου στην οικογένεια του μαθητή

Σε συνέχεια της διαδικασίας γνωριμίας / αξιολόγησης με τον υποψήφιο μαθητή, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί για την κάθε τάξη / βαθμίδα φοίτησης, το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες του υποψήφιου μαθητή για την απόφαση του σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του μαθητή στο CGS και δε λαμβάνουν γραπτή ή προφορική αναλυτική ανατροφοδότηση επί της διαδικασίας ή έκθεση εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι δεν ανακοινώνονται βαθμολογίες και δεν υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης ή υποβολής ένστασης.

Ολοκλήρωση Εγγραφής

Εάν η απόφαση του σχολείου είναι θετική, οι γονείς / κηδεμόνες έχουν 10 εργάσιμες ημέρες προθεσμία (ή και λιγότερες, ανάλογα με τη χρονική στιγμή, τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα) να απαντήσουν, εάν θα εγγράψουν το παιδί τους στο CGS και να καταβάλλουν την προκαταβολή / 1η δόση, όπως προβλέπεται από το Τιμολόγιο Υπηρεσιών. Παράλληλα, για να επικυρωθεί η θέση του

μαθητή, οι γονείς / κηδεμόνες καλούνται επιπλέον να καταβάλουν το Εφάπαξ Κόστος Εγγραφής, το οποίο δεν επιστρέφεται (150 € για τους μαθητές από Προ-προνηπιαγωγείο έως ΣΤ’ Δημοτικού, 100 € για τους μαθητές από Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου & ΙΒ Diploma Programme) & να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης (Δ.Ε.Φ). Η πληρωμή του εφάπαξ κόστους εγγραφής πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της πλατφόρμας OpenApply. Το Tιμολόγιο Yπηρεσιών της επόμενης σχολικής χρονιάς οριστικοποιείται μεταξύ Φεβρουαρίου & Μαρτίου, πριν την έναρξη της Διαδικασίας Δηλώσεων Έναρξης Φοίτησης & Δηλώσεων Συνέχισης Φοίτησης.

Η ορθή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της εγγραφής συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης όλων των τυπικών διαδικασιών (προσκόμιση δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, συμπλήρωση Δ.Ε.Φ. κλπ) αποτελεί ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ενός νέου μαθητή στο CGS, ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης, προσφέρονται διάφορες δράσεις, όπως open days / summer camps κλπ. προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ένταξη και εξοικείωση του μαθητή στο νέο του σχολικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρέχεται καθοδήγηση των γονέων / κηδεμόνων, ώστε να στηρίξουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το παιδί τους στο νέο του ξεκίνημα.

Log in with your credentials

Forgot your details?