Διαδικασία Εγγραφής

Διαδικασία Νέας Εγγραφής

Η καθολική εφαρμογή του Προγράμματος Ιnternational Βaccalaureate σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιτάσσει τον έγκαιρο προγραμματισμό εγγραφών νέων μαθητών για όλες τις βαθμίδες και τις τάξεις του σχολείου μας.

Η έγκαιρη υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενεργό πεδίο) για εγγραφή στο CGS είναι καθοριστικής σημασίας για την προτεραιότητα θέσης. Ωστόσο, η ημερομηνία υποβολής του εντύπου, δε συνεπάγεται απαραιτήτως εκχώρησης θέσης. Για την εκχώρηση θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα στάδια της  διαδικασίας εγγραφής.

Παρακαλούμε, όσοι γονείς / κηδεμόνες ενδιαφέρεστε να εγγράψετε νέο μαθητή ή αδελφάκι μαθητή που ήδη φοιτά στο CGS, να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών για λόγους καλύτερου εσωτερικού προγραμματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συνολική Πολιτική Εισαγωγής Νέων Μαθητών:

Tμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών | e: admissions@cgs.edu.gr,  t: 210 6030411-16

1. Ηλεκτρονική Υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπλήρωση από τους γονείς της  Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πριν την ενημερωτκή συνάντηση. Η υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δε συνεπάγεται αυτόματα εκχώρηση θέσης.

2. Α΄ Φάση Γνωριμίας με το CGS: Ενημερωτική Συνάντηση / Τηλεδιάσκεψη Ενημέρωσης

Σε συνέχεια της λήψης της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπρόσωποι του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών Επικοινωνούν με την οικογένεια του υποψήφιου μαθητή προκειμένου να οριστεί μία προσωπική ενημερωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους ενημέρωσης του CGS σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τη διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών. Αυτή την περίοδο οι ενημερωτικές συναντήσεις μας πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων.

 • Οι προσωπικές ενημερώσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 09:00-15.00.
 • Η μέση διάρκεια της προσωπικής ενημέρωσης είναι 40’.
 • Για την τήρηση του προγράμματος της κάθε μέρας, απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού (ή η έγκαιρη σύνδεση εάν η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης).
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 15’ οι γονείς οφείλουν να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των υπευθύνων ενημέρωσης, ή για να επαναπρογραμματίσουν την ενημερωτική συνάντηση σε νέα ημέρα και ώρα.
 • Για την είσοδο στο CGS – για λόγους ασφαλείας – απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στο φυλάκιο του σχολείου.
 • Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση λαμβάνει χώρα μεταξύ των γονέων ή των κηδεμόνων  των υποψήφιων μαθητών και των εκπροσώπων του σχολείου, χωρίς τους  υποψήφιους μαθητές,
 • Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση δεν περιλαμβάνει  ξενάγηση  στους χώρους του σχολείου για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα και η λειτουργία του σχολείου.

3. Β΄ Φάση Γνωριμίας με το CGS: Ξενάγηση στις Εγκαταστάσεις του CGS

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται ομαδικές ξεναγήσεις στο πλαίσιο OpenDays, ενώ παρέχεται κατά περίπτωση και η δυνατότητα προσωπικών ξεναγήσεων κατόπιν συμφωνίας με τους υπεύθυνους του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών σε ώρες εκτός λειτουργίας του βασικού προγράμματος του σχολείου. Αντίστοιχα, για όσο θα είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα, θα πραγματοποιούνται virtual tours στις εγκαταστάσεις του CGS.

4. Συνάντηση Γνωριμίας με τον Υποψήφιο Μαθητή / Αξιολόγηση

Μετά την ενημερωτική συνάντηση και εφόσον η οικογένεια ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού στο CGS, ορίζεται η συνάντηση γνωριμίας / αξιολόγηση του υποψήφιου μαθητή.

Η διαδικασία γνωριμίας / αξιολόγησης με τους υποψήφιους μαθητές διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής και περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

α. Γνωριμία-συζήτηση του υποψήφιου μαθητή με τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Επιπέδου ή Υπεύθυνο τάξης καθώς και -ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης- με εκπρόσωπο του Τμήματος των Σχολικών Ψυχολόγων.

β. Ανιχνευτικές δραστηριότητες δεξιοτήτων για τους υποψήφιους μαθητές του Προ-Προνηπιαγωγείου, του Προνηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου – IB PYP.

γ. Ανιχνευτικές δραστηριότητες δεξιοτήτων και σχολικής ετοιμότητας για τους υποψήφιους μαθητές της Α΄ Δημοτικού – IB PYP

δ. Ανιχνευτικές δραστηριότητες γνώσεων και δεξιοτήτων για τους υποψήφιους μαθητές των ενδιάμεσων τάξεων Δημοτικού – IB PYP.

ε. Διαγνωστικό τεστ στα Ελληνικά τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά για τους υποψήφιους του Γυμνασίου έως και την Α΄ Λυκείου – IB MYP

στ. Διαγνωστικό τεστ στα μαθήματα που προβλέπονται βάσει της κατεύθυνσης επιλογής για τους υποψήφιους μαθητές της Β΄ Γενικού Λυκείου

ζ. Διαγνωστικό τεστ στα Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τη Λογική Σκέψη για τους υποψήφιους του ΙΒ Diploma Programme

η. Συμπλήρωση πορτραίτου γλωσσομάθειας (μητρική, Αγγλική & λοιπές ξένες γλώσσες).

 • Παράλληλα, οι γονείς του υποψήφιου μαθητή προσκομίζουν στο CGS όλα τα απαραίτητα έγγραφα, περιγραφικές εκθέσεις γονέων και εκπαιδευτικών και ελέγχους επίδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τάξης και της βαθμίδας φοίτησής του. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μαθητές έχουν αξιολογηθεί από επίσημο φορέα σε σχέση με αναπτυξιακές, μαθησιακές, συμπεριφορικές, κοινωνικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, το σχολείο ζητά να προσκομίζονται και οι επίσημες γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις καθώς και οι εκθέσεις προόδου, προκειμένου να συνεκτιμώνται όλες οι παράμετροι στην τελική απόφαση του σχολείου. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου από την πλευρά της οικογένειας, δε συνεπάγεται υποχρέωση για το CGS να προχωρήσει στην εγγραφή του μαθητή.
 • Για τις τάξεις όπου οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις, δεκτοί στο CGS γίνονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά σειρά επιτυχίας συνυπολογίζοντας αν φοιτούν ήδη στο CGS αδέλφια του υποψήφιου μαθητή, αν οι γονείς είναι απόφοιτοι ή συνεργάτες του CGS καθώς και η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εγγραφής. και στη συνέχεια λειτουργεί λίστα αναμονής. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι βαθμολογίες των γραπτών δοκιμασιών όλων των τάξεων δεν ανακοινώνονται και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

5. Ανακοίνωση της Απόφασης του σχολείου στην Οικογένεια του Υποψήφιου Μαθητή

Σε συνέχεια της διαδικασίας γνωριμίας / αξιολόγησης με τον υποψήφιο μαθητή, το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών ενημερώνει τους γονείς του υποψήφιου μαθητή για την απόφαση του σχολείου. Εάν η απόφαση του σχολείου είναι θετική, οι γονείς έχουν 10 εργάσιμες ημέρες προθεσμία (ή και λιγότερες, ανάλογα με τη χρονική στιγμή, τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα) να απαντήσουν αν θα εγγράψουν το παιδί τους στο CGS και να καταβάλλουν την προκαταβολή.

6. Ολοκλήρωση της Εγγραφής

Για να επικυρωθεί η θέση του μαθητή, οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης (Δ.Ε.Φ), και να καταβάλουν την προκαταβολή / δόση, όπως προβλέπεται από το Τιμολόγιο Υπηρεσιών. Η υπογεγραμμένη Δ.Ε.Φ. μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης της προβλεπόμενης από το Τιμολόγιο Υπηρεσιών προκαταβολής / δόσης, θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της οικογένειας για την αποδοχή του μαθητή (ή και λιγότερων σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης και περιορισμένων θέσεων). Η ορθή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της εγγραφής συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης όλων των τυπικών διαδικασιών (προσκόμιση δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κλπ) αποτελεί ευθύνη του γονέα / κηδεμόνα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πρώτες μέρες του σχολείου είναι γεμάτες πρωτόγνωρες εικόνες και εμπειρίες για τα παιδιά. Προκειμένου, λοιπόν, να κάνουμε την προσαρμογή τους μια ευχάριστη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού σε συνεργασία με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου οργανώνουν για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και για τους νέους μαθητές:

 • Ημέρα γνωριμίας του παιδιού με τις νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της Α’ Δημοτικού μέσω παιδαγωγικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Διαπροσωπική επικοινωνία των γονέων με τις νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της Α’ Δημοτικού, με στόχο να αναπτυχθεί ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και μελλοντικής συνεργασίας.
 • Επίσκεψη και εξοικείωση των παιδιών με τους χώρους και τις τάξεις του Νηπιαγωγείου της Α’ Δημοτικού.
 • Δραστηριότητες γνωριμίας και επικοινωνίας με τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.
 • Γνωριμία των παιδιών με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου για την ψυχοσυναισθηματική και παιδαγωγική τους στήριξη.
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας των γονέων με τους ψυχοπαιδαγωγούς του σχολείου.
 • Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Προετοιμάζω το παιδί μου για την Α΄ Δημοτικού»» ή «Προετοιμάζω το παιδί μου για το Νηπιαγωγείο», με στόχο τη συμμετοχή των γονέων στην ομαλή ένταξη των παιδιών τους.
 • Πρώτη μέρα του Σχολείου αφιερωμένη στην ανάπτυξη σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς μέσα από παιχνίδια επικοινωνίας και γνωριμίας.
 • Buddy System. Στo CGS εφαρμόζεται επιτυχώς ένα σύστημα γνωριμίας των μαθητών της Α’ Δημοτικού με τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και αντίστοιχα των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τους μαθητές του Ι.Β. Συγκεκριμένα, οι μαθητέςτου σχολείου μας γνωρίζονται με τους «μεγάλους» φίλους τους και ξεναγούνται στους χώρους και στις συνήθειες του σχολείου πάντα με τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των αντιστοίχων τάξεων… Η εμπειρία αυτή ενθουσιάζει του μαθητές μας και γίνεται η αρχή για μια «ξεχωριστή» φιλία!

Οι γονείς / κηδεμόνες που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τον Φεβρουάριο λαμβάνουν μία Δήλωση Συνέχισης Σπουδών (Δ.Σ.Σ.) που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το CGS για την επόμενη σχολική χρονιά. Η Δ.Σ.Σ. συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και επικυρώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας κατοχυρώνεται η θέση του μαθητή στο σχολείο για την επόμενη σχολική χρονιά, εφόσον το συνολικό του προφίλ συνάδει με τη φιλοσοφία και το ήθος του CGS.

Η πλειοψηφία των μαθητών μας ολοκληρώνει στο CGS τη σχολική σταδιοδρομία τους.
Ωστόσο, σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται το συνολικό προφίλ του μαθητή και ή η στάση ως προς το περιβάλλον μάθησης να είναι τέτοια που να μην ενδείκνυται η μετάβασή του στην επόμενη τάξη/βαθμίδα του CGS. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετεγγραφή του μαθητή.

Log in with your credentials

Forgot your details?