Διαδικασία Εγγραφής

Admissions_DiadikasiaEggrafis-01

Η καθολική εφαρμογή του Προγράμματος Ιnternational Βaccalaureate σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας, σε συνάρτηση πάντα με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιτάσσει τον έγκαιρο προγραμματισμό εγγραφών νέων μαθητών για όλες τις βαθμίδες και τις τάξεις του σχολείου μας.

Η σημαντική αύξηση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού μας, έχει ως αποτέλεσμα, οι διαθέσιμες θέσεις σε κάποιες τάξεις να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Η έγκαιρη υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο CGS είναι καθοριστικής σημασίας για την κατοχύρωση θέσης. Ωστόσο, η ημερομηνία υποβολής του εντύπου, δεν αποτελεί απαραιτήτως προτεραιότητα εκχώρησης θέσης. Για την εκχώρηση θέσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Παρακαλούμε, όσοι γονείς / κηδεμόνες ενδιαφέρεστε να εγγράψετε άλλο παιδί σας στο σχολείο μας ή να συστήσετε παιδί συγγενικής ή φιλικής σας οικογένειας, να επικοινωνήσετε έγκαιρα με το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών για λόγους καλύτερου εσωτερικού προγραμματισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συνολική Πολιτική Εισαγωγής Νέων Μαθητών:

Tμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών | e: admissions@cgs.edu.grt: 210 6030411-16

1.    Υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Ενημερωτική Συνάντηση

Επικοινωνία των γονέων των υποψήφιων μαθητών με το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών  προκειμένου να οριστεί μία προσωπική ενημερωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους ενημέρωσης του CGS σε σχέση με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και τη διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών.

  • Συμπλήρωση από τους γονείς της  Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  • Οι προσωπικές ενημερώσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 09:00-15.30.
  • Η μέση διάρκεια της προσωπικής ενημέρωσης είναι 40’.
  • Για την τήρηση του προγράμματος της κάθε μέρας, απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 15’ οι γονείς οφείλουν να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των υπευθύνων ενημέρωσης, ή για να επαναπρογραμματίσουν την ενημερωτική συνάντηση σε νέα ημέρα και ώρα.
  • Για την είσοδο στο CGS – για λόγους ασφαλείας – απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας στο φυλάκιο του σχολείου.
  • Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση λαμβάνει χώρα μεταξύ των γονέων ή των κηδεμόνων  των υποψήφιων μαθητών και των εκπροσώπων του σχολείου, χωρίς τους  υποψήφιους μαθητές.
  • Κατά την άφιξη στην Κεντρική  Γραμματεία , οι υπεύθυνοι του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών  υποδέχονται  τους γονείς και σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη προσκομίσει την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους τη δίνουν προς συμπλήρωση. Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Ενημέρωσης -ανάλογα με τη βαθμίδα  ενδιαφέροντος-  θα παρουσιάσει στους γονείς το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, καθώς επίσης το ήθος και την εκπαιδευτική κουλτούρα του CGS. Τέλος, ο Υπεύθυνος Εγγραφών θα ενημερώσει τους γονείς αναλυτικά σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών.

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση δεν περιλαμβάνει  ξενάγηση  στους χώρους του σχολείου για να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα και η λειτουργία του σχολείου.  Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται ομαδικές ξεναγήσεις στα πλαίσια Open Days, ενώ παρέχεται κατά περίπτωση και η δυνατότητα προσωπικών ξεναγήσεων κατόπιν συμφωνίας με τους υπεύθυνους του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών σε ώρες εκτός λειτουργίας του βασικού προγράμματος του σχολείου. Τέλος, ξενάγηση στους χώρους του σχολείου μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη συνάντηση γνωριμίας με τον υποψήφιο μαθητή.

 

2.    Συνάντηση Γνωριμίας με τον Υποψήφιο Μαθητή

Μετά την ενημερωτική συνάντηση και εφόσον η οικογένεια ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εγγραφή του παιδιού στο CGS, ορίζεται η συνάντηση γνωριμίας / αξιολόγηση του υποψήφιου μαθητή.

Η διαδικασία γνωριμίας με τους υποψήφιους μαθητές διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής και περιλαμβάνει κατά περίπτωση:
α. Γνωριμία-συζήτηση του υποψήφιου μαθητή με τον Yπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή / και τους Διευθυντές ή Υποδιευθυντές Επιπέδων καθώς και -ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης- με εκπρόσωπο του Τμήματος των Σχολικών Ψυχολόγων.
β. Διαγνωστικό τεστ στα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλική Γλώσσα ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης.
γ. Πορτραίτο γλωσσομάθειας (μητρική, Αγγλική & λοιπές ξένες γλώσσες).
δ. Διαγνωστικό τεστ δεξιοτήτων για τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου και του Παιδικού Σταθμού. Το τεστ αυτό παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης κλίσεων και δεξιοτήτων.

  • Παράλληλα, οι γονείς του υποψήφιου μαθητή προσκομίζουν στο CGS όλα τα απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις και ελέγχους επίδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τάξης και της βαθμίδας φοίτησής του. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι μαθητές έχουν αξιολογηθεί από επίσημο φορέα σε σχέση με αναπτυξιακές, μαθησιακές, συμπεριφορικές, κοινωνικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, το σχολείο ζητά να προσκομίζονται και οι επίσημες γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις καθώς και οι εκθέσεις προόδου, προκειμένου να συνεκτιμώνται όλες οι παράμετροι στην  τελική απόφαση του σχολείου. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου από την πλευρά της οικογένειας, δε συνεπάγεται υποχρέωση για το CGS να προχωρήσει στην εγγραφή του μαθητή.

 

3.    Ανακοίνωση της Απόφασης του σχολείου στην Οικογένεια του  Υποψήφιου Μαθητή

Μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εισαγωγής Νέων Μαθητών, ενημερώνει τους γονείς του υποψήφιου μαθητή για την απόφαση του σχολείου. Εάν η απόφαση είναι θετική, οι γονείς έχουν 10 εργάσιμες ημέρες προθεσμία (ή και λιγότερες σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης) να απαντήσουν αν θα εγγράψουν το παιδί τους στο CGS.

 

4.    Ολοκλήρωση της Εγγραφής

Για να επικυρωθεί η θέση του μαθητή, οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης (Δ.Ε.Φ), και να καταβάλουν την προκαταβολή / δόση, όπως προβλέπεται από το Τιμολόγιο Υπηρεσιών. Η υπογεγραμμένη Δ.Ε.Φ. μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης της προβλεπόμενης από το Τιμολόγιο Υπηρεσιών προκαταβολής / δόσης, θα πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της οικογένειας για την αποδοχή του μαθητή. Αυτό  αποτελεί μέριμνα   του γονέα/ κηδεμόνα, ώστε  να διασφαλιστεί η  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  εισαγωγής. Η ορθή ολοκλήρωση της εγγραφής συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης όλων των τυπικών διαδικασιών (προσκόμιση δικαιολογητικών, βεβαιώσεων κλπ) αποτελεί ευθύνη του γονέα / κηδεμόνα.

Εφόσον οι μαθητές μας επιδεικνύουν την απαιτούμενη επίδοση και πρόοδο και το συνολικό τους προφίλ συνάδει με τη φιλοσοφία και το ήθος του CGS, τον Μάρτιο, οι γονείς / κηδεμόνες που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λαμβάνουν μία Δήλωση Συνέχισης Σπουδών (Δ.Σ.Σ.) που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το CGS για την επόμενη σχολική χρονιά. Η Δ.Σ.Σ. συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και επικυρώνεται με την κατάθεση της προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας κατοχυρώνεται η θέση του μαθητή στο σχολείο για την επόμενη σχολική χρονιά.

Η πλειοψηφία των μαθητών μας ολοκληρώνει στο CGS τη σχολική σταδιοδρομία τους.
Ωστόσο, σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται η πρόοδος ή η στάση ως προς το περιβάλλον μάθησης / συνολικό προφίλ του μαθητή να είναι τέτοια που να μην ενδείκνυται η μετάβασή του στην επόμενη τάξη/βαθμίδα του CGS. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται το συντομότερο δυνατό προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Log in with your credentials

Forgot your details?