Γενικό Λύκειο

Το CGS προσφέρει το Πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, για μαθητές/τριες  και το οποίο βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας Θρησκευµάτων.

Το Γενικό Λύκειο   προετοιμάζει τους μαθητές ώστε αφενός να επιτύχουν την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού και  αφετέρου να θεμελιώσουν την απαραίτητη υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στη ζωή τους αργότερα.

Το έμψυχο δυναμικό μας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σπουδών με υποστηρικτικές διαδικασίες, ποιοτικές και ποσοτικές προγραμματικές παρεμβάσεις και καινοτομίες.

Log in with your credentials

Forgot your details?