Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του IB Primary Years Programme. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές του Δημοτικού/IB PYP, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.

Η εμπλοκή των μαθητών στους ομίλους, τους δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν και να αναδείξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, έρευνας, συνεργασίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Οι Όμιλοι των τάξεων Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού/IB PYP, λειτουργούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Οι Όμιλοι πραγματοποιούνται σε ολιγομελείς ομάδες ανά τάξη.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?