Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του IB Primary Years Programme. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές του Δημοτικού/ IB PYP, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.

Η εμπλοκή των μαθητών στους Oμίλους, τους δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν και να αναδείξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, έρευνας, συνεργασίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Οι Όμιλοι των τάξεων Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού IB/PYP λειτουργούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Log in with your credentials

Forgot your details?