Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές του Δημοτικού IB/PYP, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερη ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους. Η εμπλοκή των μαθητών στους ομίλους, τους δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν και να αναδείξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, ενώ παράλληλα καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, έρευνας, συνεργασίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Οι Όμιλοι των τάξεων Α΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού IB/PYP, λειτουργούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2021‐2022 θα λειτουργήσουν για τις τάξεις Α΄ – Γ΄ Δημοτικού κάθε Πέμπτη την 3η ώρα με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 και για τις τάξεις Δ- ΣΤ΄Δημοτικού κάθε Τετάρτη την 1η ώρα με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Λόγω των υγειονομικών μέτρων, οι Όμιλοι θα πραγματοποιηθούν σε ολιγομελείς ομάδες ανά τάξη, κι όχι ανά δύο τάξεις, όπως στο παρελθόν.

Για τη στοχοθεσία του κάθε Ομίλου όλων των τάξεων, παρακαλούμε ενημερωθείτε από το αρχεία στο τέλος της σελίδας.

Log in with your credentials

Forgot your details?