Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του ΙΒ PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων για τους μαθητές του ΙΒ PYP/Δημοτικού.

Όλοι οι μαθητές, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:

  • αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα
  • καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη
  • ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν
  • διευρύνουν τους ορίζοντές τους
  • ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα
  • «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους
  • αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα

 

Λειτουργία – Συμμετοχή [τάξεις Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού]

Οι Όμιλοι των τάξεων Α΄ έως Δ΄ Δημοτικού/ΙΒ PYP λειτουργούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Κάθε μαθητής δηλώνει 2 επιλογές κατά απόλυτη σειρά προτίμησης για κάθε κύκλο (Οκτώβριο – Φεβρουάριο / Φεβρουάριο – Μάιο). Δεδομένου ότι κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει δύο ομίλους κάθε χρόνο, στόχος είναι να ενταχθεί στον όμιλο 1ης προτίμησής του είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο κύκλο.

Όλοι οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού/PYP δοκιμάζονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για πιθανή συμμετοχή τους στην αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου. Οι μαθητές που θα επιλεγούν δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιον ακαδημαϊκό όμιλο. Εάν κάποιος μαθητής δεν επιθυμεί να είναι μέλος της αθλητικής αντιπροσωπευτικής ομάδας στίβου, τοποθετείται σύμφωνα με τις επιλογές του στον ακαδημαϊκό όμιλο που επιθυμεί, έπειτα από επικοινωνία της οικογένειας με τη Διεύθυνση.

Λειτουργία – Συμμετοχή [τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού]

Οι Όμιλοι των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες, λειτουργούν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και έχουν ετήσια δράση, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο.

Κάθε μαθητής δηλώνει 3 επιλογές κατά απόλυτη σειρά προτίμησης. Δεδομένου ότι κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έναν όμιλο κάθε χρόνο, στόχος είναι να ενταχθεί στον όμιλο 1ης προτίμησής του. Ο μαθητής, ο οποίος επιλέγει να συμμετέχει σε κάποια από τις Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες (Α.Α.Ο.) του σχολείου, δοκιμάζεται από τον αντίστοιχο προπονητή σε προβλεπόμενο χρόνο στο πρωινό πρόγραμμα.

Log in with your credentials

Forgot your details?