Αξιολόγηση Μαθητών

Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία διαδικασία η οποία συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους. Ο μαθητής αξιολογείται από τους καθηγητές του καθημερινά  μέσα από τεστ, προφορική εξέταση, παρουσιάσεις και εργασίες (formative assessment). Επιπλέον, υπάρχουν τρεις εξεταστικές περίοδοι για τους μαθητές του πρώτου έτους και δύο για τους  μαθητές του δευτέρου έτους, εκ των οποίων η δεύτερη είναι η εξέταση προσομοίωσης (summative assessment).

Το Μάιο του δευτέρου έτους ο μαθητής βαθμολογείται βάσει των τελικών εξετάσεων καθώς και της εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης.

Τελικές Εξετάσεις (Final Examinations)

Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται το Μάιο και διεξάγονται στο σχολείο. Τα θέµατα στέλνονται στο σχολείο από το Γραφείο Εξετάσεων του IB στο Cardiff. Τα γραπτά διορθώνονται από εξεταστές που ορίζει ο Οργανισµός του IB. Η επίδοση του μαθητή στις τελικές εξετάσεις έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική βαθµολογία του.

Εξωτερική Αξιολόγηση (External Assessment)

Κάποιες εργασίες όπως το Extended Essay, το Theory of Knowledge essay και οι εργασίες των γλωσσικών μαθημάτων επιβλέπονται από τους καθηγητές του σχολείου αλλά στο τέλος βαθµολογούνται από εξεταστές του οργανισµού του IB.

Εσωτερική Αξιολόγηση (Internal Assessment)

Σε όλα τα µαθήµατα ένα µέρος της αξιολόγησης γίνεται από τους καθηγητές, οι οποίοι βαθµολογούν ατοµικές εργασίες του κάθε μαθητή. Οι εργασίες περιλαµβάνουν προφορικές εξετάσεις σε γλωσσικά µαθήµατα, projects, portfolios, παρουσιάσεις στην τάξη και πρακτικά εργαστηρίων.

Η Κλίμακα Βαθμολογίας

  • 1–7 βαθμοί σε κάθε μάθημα
  • Επιπλέον 3 βαθμοί (Bonus points) από ΤΟΚ + ΕΕ
  • Βάση το 24 + προϋποθέσεις απόκτησης του Diploma

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση στο IB Diploma Programme, μπορείτε να δείτε το IB Diploma Programme Assessment Policy.

Log in with your credentials

Forgot your details?