Όμιλοι Λυκείου / IB MYP

Αποστολή

Η έκθεση του μαθητή Γυμνασίου, Λυκείου και IB Diploma Programme, κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος, σε επιπλέον θεματικές ενότητες και δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση και ενισχύουν το ακαδημαϊκό και προσωπικό προφίλ του.

Θεωρώντας ότι ο μαθητής αυτής της ηλικίας έχει περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη ότι, αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης της επόμενης γενιάς είναι η διαθεματική προσέγγιση, η εφαρμογή και μεταφορά της γνώσης που αποκτάει ο μαθητής αλλά και η ολιστική ανάπτυξη του κάθε μαθητή, οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία να ασχοληθεί με αντικείμενα και θέματα που του αρέσουν πολύ ή στα οποία έχει ιδιαίτερες κλίσεις, να ανοίξει τους ορίζοντές του και να εστιάσει σταδιακά σε θέματα που συνδέονται με την κατεύθυνση σπουδών του.

Οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:

  • να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να εξελίξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής προσωπικότητας
  • να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια
  • α εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

 

Λειτουργία

Οι Όμιλοι λειτουργούν Οκτώβριο με Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Ο κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έναν όμιλο κάθε χρόνο (εξαίρεση αποτελούν κάποιες Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Λυκείου/IB Diploma Programme, οι οποίες προπονούνται ανάλογα με το πρόγραμμα των τουρνουά και κάποιοι Όμιλοι με μεγάλη συμμετοχή).Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου/IB MΥP θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν έναν (1) από τους προσφερόμενους εννέα (9) Ομίλους της τάξης τους.

 

Συμμετοχή

Οι μαθητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ομίλους που εντάσσονται σε 8 θεματικές ενότητες:  1. Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών 2. Γλώσσα και Λογοτεχνία, 3. Άτομο και Κοινωνία, 4. Πειραματικές Επιστήμες, 5. Μαθηματικά, 6. Τέχνες, 7. Σχεδίαση (Πληροφορική και Τεχνολογία), 8. Αθλητισμός και Υγεία.

Ο κάθε μαθητής δηλώνει 3 ομίλους κατά σειρά προτίμησης. Στόχος είναι ο κάθε μαθητής να ενταχθεί στον Όμιλο 1ης προτίμησής του. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα ενημερωθεί ο μαθητής κατά περίπτωση. Η Διεύθυνση του επιπέδου του μαθητή, σε συνεννόηση με την οικογένεια, εγκρίνει την τελική επιλογή του μαθητή.

Για τη λειτουργία του κάθε Ομίλου θα πρέπει να συμπληρωθεί κάποιος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Ο μαθητής, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στα δοκιμαστικά για την επιλογή  των Αθλητικών Αντιπροσωπευτικών Ομάδων του σχολείου που γίνονται στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς (η σύσταση της τελικής ομάδας γίνεται έπειτα από μία σειρά δοκιμαστικών ανά άθλημα), πρέπει να δηλώσει 1η επιλογή Ομίλου τις Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες. Ο κάθε μαθητής θα ενημερωθεί για το εάν  προτείνεται για την αντιπροσωπευτική αθλητική ομάδα από το Αθλητικό τμήμα του σχολείου*.

*Εάν η Διεύθυνση του επιπέδου του μαθητή κρίνει ότι η συμμετοχή του μαθητή σε κάποιον άλλον Όμιλο αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με τη συμμετοχή στην Αθλητική Αντιπροσωπευτική Ομάδα, θα ενημερωθεί μέσω επικοινωνίας με τους γονείς και τον ίδιο.

 

Θεματικές ενότητες

Μαθηματικά

Πειραματικές επιστήμες

Σχεδίαση

Φυσική αγωγή

Άτομα & Κοινωνίες

Τέχνες

Γλώσσα & Λογοτεχνία

Log in with your credentials

Forgot your details?