Εφαρμογή

Ομάδες Μαθημάτων
Παγκόσμιο Πλαίσιο

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΥΡ) το πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου – Α’ Λυκείου οργανώνεται σε οκτώ Ομάδες Μαθημάτων που διέπονται από κοινή φιλοσοφία και μεθοδολογία.

Στo CGS οι οκτώ ομάδες μαθημάτων έχουν ως εξής:

  1. Γλώσσα και Λογοτεχνία
  2. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
  3. Μαθηματικά
  4. Καλές Τέχνες: Εικαστικά, Μουσική
  5. Άτομο και Κοινωνία: Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία
  6. Σχεδίαση (Τεχνολογία/Πληροφορική)
  7. Φυσική Αγωγή & Αγωγή Υγείας
  8. Πειραματικές Επιστήμες: Βιολογία, Χημεία, Φυσική

 

Παγκόσμιο Πλαίσιο

Αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και μάθησης στο IB MYP και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν μέσα από τις ενότητες των ομάδων μαθημάτων τα παρακάτω πεδία.

Ταυτότητες & Σχέσεις

Ποιος είμαι; Ποιοι είμαστε;

Οι μαθητές θα διερευνήσουν την έννοια της ταυτότητας, πεποιθήσεις και αξίες, προσωπική, φυσική, ψυχική,
κοινωνική και πνευματική υγεία. Οι ανθρώπινες σχέσεις περιλαμβάνουν την οικογένεια, φίλους, κοινωνίες
και πολιτισμούς, ό,τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
● Ανταγωνιστικότητα και συνεργασία: ομάδες, δεσμοί, ηγεσία
● Ανθρώπινη φύση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ηθικoί κανόνες και δεοντολογική κρίση, συνείδηση

Προσανατολισμός στο Χώρο & το Χρόνο
Ποια είναι η σημασία του «πού» και του «πότε»

Οι μαθητές θα διερευνήσουν προσωπικές ιστορίες, πατρίδα και ταξίδια, σημεία καμπής του
ανθρώπινου γένους, ανακαλύψεις, εξερευνήσεις και μεταναστεύσεις του ανθρώπου, τις σχέσεις και
τις διασυνδέσεις ανάμεσα σε άτομα και πολιτισμούς από προσωπική, τοπική και παγκόσμια
προοπτική.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
● Πολιτισμοί και κοινωνικές ιστορίες, κληρονομιά, μετακίνηση, μετανάστευση, μετατόπιση και
ανταλλαγή
● Φυσικά και ανθρώπινα τοπία και πόροι

Προσωπική & Πολιτιστική Έκφραση
Ποια είναι η φύση και ο σκοπός της δημιουργικής έκφρασης;

Οι μαθητές θα διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους ανακαλύπτουμε και εκφράζουμε ιδέες,
συναισθήματα, τη φύση μας, τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις και τις αξίες. Τους τρόπους με τους
οποίους προβληματιζόμαστε, διευρύνουμε και απολαμβάνουμε τη δημιουργικότητα, την εκτίμηση
της αισθητικής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
● Προϊόντα, συστήματα και θεσμικά όργανα
● Κοινωνικές δομές της πραγματικότητας. Φιλοσοφίες και τρόποι ζωής, συστήματα αξιών και
πεποιθήσεων, τελετουργία και παιχνίδι.

Επιστημονική & Τεχνολογική Καινοτομία
Πώς κατανοούμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε;

Οι μαθητές θα διερευνήσουν το φυσικό κόσμο και τους κaνόνες του, τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπων
και φυσικού κόσμου, πώς οι άνθρωποι αξιοποιούν την κατανόηση των επιστημονικών αρχών, την
επίδραση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου σε κοινωνίες και περιβάλλοντα, την επίδραση
των περιβαλλόντων στην ανθρώπινη δραστηριότητα, πώς οι άνθρωποι προσαρμόζουν τα
περιβάλλοντα στις ανάγκες τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
● Συστήματα, μοντέλα, μέθοδοι, προϊόντα, διαδικασίες και λύσεις.
● Ευκαιρίες, ρίσκο, συνέπειες και υπευθυνότητα.

 

 

ATLs

Μέσω των προσεγγίσεων μάθησης, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες οι οποίες τους βοηθούν να αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίον μαθαίνουν αυτόνομα ή συνεργατικά. Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται  προετοιμάζουν τους μαθητές για να ανταποκριθούν κατά την διαδικασία μάθησης  και αξιολόγησης και αφορούν στους τομείς Επικοινωνίας, Αυτοδιαχείρισης, Έρευνας ,Σκέψης καθώς και Συνεργασίας.

 

Service as Action

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης  στο MYP αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της μάθησης  τόσο ως μέρος της παιδαγωγικής φιλοσοφίας όσο και ως δράση από πλευράς των μαθητών. Οι μαθητές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τον εαυτό τους και την ευθύνη τους ως μέλη της τοπικής και παγκόσμιας κοινότητας. Οι μαθητές μέσω της εμπλοκής τους με το πρόγραμμα αποκτούν ενσυναίσθηση,  ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτοβουλίες αλλά και να συνεργάζονται  αρμονικά και να λαμβάνουν μέρος σε κοινωνικές δράσεις.

 

Για γενικές πληροφορίες ως προς τη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΙΒ ΜΥΡ πατήστε εδώ: https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/curriculum/

Log in with your credentials

Forgot your details?