Ηλικιακές Ομάδες

Βάση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα παιδιά χωρίζονταισε ηλικιακές ομάδες ανάλογα με την χρονολογία της γέννησής τους ανεξάρτητα από το αν έχουν γεννηθεί στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος του εκάστοτε έτους.

Στο CGS λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τη συγκεκριμένη ηλικία κάθε παιδιού. Φροντίζουμε να εντάσσουμε κάθε παιδί σε ένα τμήμα στο οποίο θα αισθάνεται ασφάλεια, άνεση αλλά και τις απαραίτητες δημιουργικές προκλήσεις που θα το εμπνεύσουν να μάθει και να αναπτυχθεί. Οι έμπειροι παιδαγωγοί μας σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις ομαδικές και εξατομικευμένες δράσεις του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα όχι μόνο με την ηλικία αλλά και την ιδιοσυγκρασία κάθε παιδιού του τμήματός τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?