Οργανόγραμμα

Διευθυντής Γυμνασίου
Kωνσταντίνος Σκουτέλας
kskoutelas@cgs.edu.gr

ΙΒ MYP Coordinator
Τζένη Ματσώτα
tmatsota@cgs.edu.gr

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Μαρία Πλανά
mplana@cgs.edu.gr

Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Τάνια Τσαπόγα
ttsapoga@cgs.edu.gr

Γραμματεία Γυμνασίου
Ελευθερία Νίκου
gym@cgs.edu.gr
Τηλ: 210 6663942-943

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411-418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960  
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663679  

 

Log in with your credentials

Forgot your details?