Διαγωνισμοί

Το CGS ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού/IB PYP σε πανελλήνιους και παγκόσμιους μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολλά και η εμπειρία μοναδική.

Οι προτάσεις του CGS κάθε χρόνο ποικίλλουν.

Παράλληλα, σχεδιάζει και προγραμματίζει ενδοσχολικούς διαγωνισμούς που οργανώνονται στο σχολείο κατά περίπτωση.

Για κάθε προτεινόμενο διαγωνισμό ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ή μια ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενημερώνουν και καθοδηγούν τους μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Η χαρά της συμμετοχής είναι κέρδος για όλους!

Log in with your credentials

Forgot your details?