Διαγωνισμοί

Το CGS ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολλά και η εμπειρία μοναδική.

Οι προτάσεις του CGS κάθε χρόνο ποικίλλουν, καθώς προτείνει παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και πανελλήνιους διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές του Δημοτικού/IB PYP. Παράλληλα, σχεδιάζει και προγραμματίζει και εσωτερικούς διαγωνισμούς που οργανώνονται στο σχολείο κάθε χρόνο.

Για κάθε προτεινόμενο διαγωνισμό ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ή μια ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι ενημερώνουν και καθοδηγούν τους μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Η χαρά της συμμετοχής είναι κέρδος για όλους!

Log in with your credentials

Forgot your details?