Εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών

Tο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε πέντε ημέρες των οκτώ διδακτικών ωρών για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Οι μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου όπως άλλωστε και όλοι οι μαθητές του CGS έχουν τη δυνατότητα στη ζώνη 15.00-16.50 να παρακολουθήσουν επιπλέον δραστηριότητες.

Οι μαθητέςτης Α΄ Λυκείου έχουν στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα 5 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο για την τάξη αυτή. Έτσι λοιπόν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου οι οποίοι δεν ακολουθούν το Elite Athlete Programme διδάσκονται 2 ώρες Αγγλικά επιπλέον των προβλεπόμενων (4 συνολικά). Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν Γαλλικά /Γερμανικά/Μαθηματικά/Νεοελληνική Γλώσσα (2 ώρες) ενώ όλοι οι μαθητές παρακολουθούν ομίλους που τους ενδιαφέρουν. Επιπλέον αφού η τάξη αυτή είναι η καταληκτική του  IB ΜΥΡ υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του Προγράμματος.

Ακόμη οι μαθητές  έχουν τη δυνατότητα στη ζώνη 15.00-16.50 να ενταχθούν στο πρόγραμμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων SMART, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Pre-IB, να ενταχθούν στο Club Ξένων Γλωσσών ή μετά από πρόταση των καθηγητών τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα CGS Academia.

Οι μαθητέςτης Β΄ Λυκείου έχουν στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα 5 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, Eρευνας και Θρησκευμάτων για την τάξη αυτή. Οι επιπλέον ώρες διατίθενται ως εξής: 4 ώρες σε μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού επιπλέον των προβλεπόμενων (9 συνολικά) και 1 ώρα στο μάθημα της  Έκθεσης.

Οι μαθητές της  Γ΄ Λυκείου έχουν 8 ώρες τη εβδομάδα περισσότερες από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, Eρευνας και Θρησκευμάτων για την τάξη αυτή. Οι ώρες αυτές διατίθενται ως εξής: 6 ώρες μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού επιπλέον των προβλεπόμενων και 2 ώρες επιπλέον στο μάθημα της Έκθεσης .

Log in with your credentials

Forgot your details?