Προφίλ Μαθητών

Ο κύριος στόχος του IB Diploma Programme είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών με διεθνή κουλτούρα, οι οποίοι να ενδιαφέρονται για το καλό της ανθρωπότητας και να μοιράζονται την ευθύνη του πλανήτη με σκοπό να δημιουργήσουν ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο.

Ο μαθητής του ΙΒ εκπαιδεύεται να :

Ερευνά. Αναπτύσσει τη φυσική του περιέργεια. Αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διεξαγωγή της έρευνας και δείχνει ανεξαρτησία. Απολαμβάνει τη μάθηση και αποκτά εμπειρίες που τις χρησιμοποιεί στη ζωή του.

Γνωρίζει. Εξερευνά και κατανοεί σε βάθος έννοιες και ιδέες τοπικής και παγκόσμιας σημασίας και αποκτά γνώσεις μέσα σε ένα ευρύ και ισορροπημένο φάσμα γνωστικών πεδίων.

Σκέπτεται. Παίρνει πρωτοβουλία και εφαρμόζει δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης για να αναγνωρίσει και να προσεγγίσει σύνθετα προβλήματα ώστε να τα επιλύει παίρνοντας λογικές και ηθικές αποφάσεις.

Επικοινωνεί. Κατανοεί και εκφράζει ιδέες, απόψεις και συναισθήματα με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα μέσα από διαφορετικές γλώσσες. Εργάζεται αποτελεσματικά και πρόθυμα σε συνεργασία με τους άλλους.

Έχει αρχές. Κρίνει και δρα με γνώμονα την ηθική, την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια , αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και δέχεται τις συνέπειες που τις συνοδεύουν.

Έχει ανοιχτό μυαλό. Κατανοεί και εκτιμά τη δικιά του κουλτούρα και ιστορία και αναγνωρίζει, τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων ανθρώπων. Σέβεται τη διαφορετικότητα και δέχεται άλλες ιδέες, σκέψεις και απόψεις.

Νοιάζεται. Δείχνει κατανόηση, συμπόνια και σεβασμό στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Δεσμεύεται προσωπικά και δρα με ευαισθησία, συμβάλλοντας θετικά στις ζωές των άλλων ανθρώπων αλλά και στο περιβάλλον .

Τολμά. Προσεγγίζει νέες και απρόβλεπτες καταστάσεις με θάρρος και σύνεση. Είναι ανήσυχος και αξιοποιεί την ανάγκη του να εξερευνά και να ανακαλύπτει νέους ρόλους, ιδέες και στρατηγικές. Είναι γενναίος και υποστηρίζει με σθένος τα πιστεύω του.

Κρατά ισορροπίες. Ενδιαφέρεται για την πνευματική, σωματική και συναισθηματική του ισορροπία, ώστε να επιτύχει προσωπική ευημερία για τον ίδιο και τους άλλους.

Κάνει αυτοκριτική. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του μάθηση και εξέλιξη. Είναι σε θέση να αξιολογεί και να κατανοεί τις δυνατότητες του και τις αδυναμίες του, προκειμένου να υποστηρίξει τη μάθηση και την προσωπική του ανάπτυξη.

Δείτε: https://ibo.org/benefits/learner-profile/ 

Log in with your credentials

Forgot your details?