Αναγνώριση Διπλώματος IB

Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Ο κάθε μαθητής του IB Diploma Programme μπορεί να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι απόφοιτοι του IB DP προτιμώνται σε σχέση µε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως λόγω του απαιτητικού ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών και του αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης. Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά αναγνωρίζουν κάποια μαθήματα του ΙΒ DP (Higher Level, με υψηλό βαθμό) και προσφέρουν ακαδημαϊκές μονάδες (Advanced Standing). Επίσης, η πλειοψηφία των αγγλόφωνων Πανεπιστήμιων απαλλάσσουν τους υποψηφίους από τα τεστ γλώσσας (TOEFL ή IELTS) γιατί οι απόφοιτοι του IB Diploma Programme κατέχουν δίγλωσσο απολυτήριο.

 

Στην Ελλάδα

Από τον Ιούλιο του 1995, το IB Diploma αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κράτος σαν «ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτηρίου τίτλου που χορηγούν τα Λύκεια της ημεδαπής» (ΦΕΚ 31/07/1995, Αρ. Φύλλου 156, Άρθρο 10, παράγραφος 23).

Επομένως, οι μαθητές του IB DP θεωρούνται µμαθητές της Β’ και Γ΄ Λυκείου (IB DP Year 1 και IB DP Year 2 αντίστοιχα) και διδάσκονται πέραν του IB DP και τα µαθήµατα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση ΥΑ Β3/3925 Άρθρο 7/98, οι µαθητές του IB DP έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ λαµβάνοντας µέρος στις εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.

 

Η Γνώμη των Πανεπιστημίων του εξωτερικού

 

“The ΙB Diploma Programme is well known to us for excellent preparations. Success in an IB program correlates well with success at Harvard. We are always pleased to see the credentials of the IB Diploma Program on the transcript.”

– Marilyn McGrath Lewis
Undergraduate Admissions
Harvard University

 

“One of the advantages of the IB curriculum is its structure and quality.  It is a coordinated program, well established, well known and well respected.  We know the quality if IB courses, and we think the IB curriculum is terrific.”

 

Christoph Guttentag

Undergraduate Admission

Duke University

 

“The London School of Economics regards the IB as one of the most useful qualifications that its students can have. We have been told by the IB office that we have more students who have IB qualification than any other university in the world and we find the students excellent in every way.”

– Dr. John Ashworth

 London School of Economics

 

Log in with your credentials

Forgot your details?