Δράσεις – IB Diploma Programme

+

Thucidydes Lecture | IBDP Students

+

Η Περιφερειακή Διευθύντρια της Microsoft Μυλαίδη Στούμπου μίλησε στους μαθητές για την τεχνολογία στο επιχειρείν

+

Alexandra Papapetropoulou admitted to Temple University

+

Success Stories Class of 2023

+

Congratulations to Nikolas Vasilakis

+

Επίσκεψη στη Γερμανία

+

Student Success

+

14th IB DP University Preparation Workshop 2023

+

Πρόγραμμα ανταλλαγής

+

Oι μαθητές του IB DP ενημερώνουν τους μικρούς μαθητές για τη δωρεά οργάνων

Log in with your credentials

Forgot your details?