Ένταξη – Προσαρμογή

Η ένταξη του παιδιού στο Νηπιαγωγείο σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια καινούρια φάση ζωής, όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για όλη την οικογένεια.

Στο πλαίσιο αυτό αναδύονται εύλογα ερωτήματα και ταυτόχρονα έντονα συναισθήματα με κύριο στόχο να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του σχολείου.
Οι αντιδράσεις πάντα ποικίλουν και ενώ για παράδειγμα άλλα παιδιά προσαρμόζονται πολύ εύκολα στο καινούριο περιβάλλον, άλλα δυσκολεύονται με διαφορετικούς τρόπους. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζετε κάποια πράγματα που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα:

Φάση Προετοιμασίας

Ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσαρμογής είναι η προετοιμασία του παιδιού για την αλλαγή που πρόκειται να υπάρξει στη ζωή του. Πολύ συχνά οι δυσκολίες στην προσαρμογή είναι αποτέλεσμα λανθασμένης ή ελλιπούς προετοιμασίας του παιδιού. Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την σωστή προετοιμασία είναι οι παρακάτω:

  • Το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι οι γονείς αρχικά να προετοιμαστούν ψυχολογικά και να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα για να μπορέσουν να προετοιμάσουν με τη σειρά τους κατάλληλα το παιδί. Σε αυτό το σημείο βοηθάει πολύ να μιλήσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα.
  • Είναι πολύ ωφέλιμο να έχει προηγηθεί συζήτηση με το παιδί, ώστε να έχει προετοιμαστεί και να έχει ενημερωθεί για την ένταξή του στο νέο σχολικό περιβάλλον.
  • Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να συζητηθεί με θετικό τρόπο και να συνδεθεί με το πόσα όμορφα πράγματα θα κερδίσει μέσα από την καινούρια του εμπειρία, όπως το ότι θα μάθει νέα παιχνίδια, θα αποκτήσει φίλους κ.α.
  • Η επίσκεψη του παιδιού στον χώρο του σχολείου θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή ένταξή του, καθώς θα δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει το σχολικό περιβάλλον και να δει πόσα καινούργια και ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να κάνει εκεί.
  • Σε περίπτωση που έπεται η έλευση νέου μωρού στην οικογένεια είναι προτιμότερο η ένταξη στον παιδικό σταθμό να γίνει 1 – 2 μήνες πριν από τη γέννηση ώστε να μην αισθανθεί το παιδί ότι το νέο μέλος της οικογένειας αποτελεί αιτία απομάκρυνσης του από το σπίτι.

Φάση Ένταξης - Προσαρμογής

  • Η συναισθηματική κατάσταση των γονιών έχει τεράστια σημασία για την προσαρμογή του παιδιού. Έρευνες έχουν δείξει πως όταν οι γονείς καθρεπτίζουν δική τους έντονη συναισθηματική δυσκολία, φόβους, αμφιβολία, δισταγμό, το παιδί δυσκολεύεται περισσότερο να ενταχθεί και να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον.
  • Είναι πολύ βοηθητικό οι γονείς να είναι σταθεροί και σίγουροι στο ότι γίνεται κάτι πολύ καλό και μη διαπραγματεύσιμο με τη μετάβαση του παιδιού στο νέο του σχολείο.
  • Το πρωινό ξύπνημα ιδανικά πρέπει να γίνεται με ευχάριστη διάθεση και αρκετά έγκαιρα πριν από την αποχώρηση του παιδιού γιατί αποτρέπει το ξεκίνημα της μέρας με άγχος και πίεση χρόνου.
  • Είναι προτιμότερο οι γονείς να αποχαιρετούν γλυκά και με σιγουριά το παιδί και να αποχωρούν από το σχολείο χωρίς διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφεύγεται η παράταση του χρόνου προσαρμογής του παιδιού.
  • Ακόμα και αν η όλη διαχείριση της ένταξης του παιδιού γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο, είναι δυνατό να υπάρξουν δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. Αυτές οι δυσκολίες δε χρειάζεται να πανικοβάλλουν τους γονείς γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικές και αναμενόμενες αφού εκφράζουν μια υγιή αντίδραση που οφείλεται στο άγχος αποχωρισμού.

Η ένταξη του παιδιού στο Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αυτονόμησης του παιδιού και εξοικείωσής του με παρόμοιες καταστάσεις αλλαγής περιβάλλοντος, καθώς θα κληθεί πολλές φορές στη ζωή του να αντιμετωπίσει παρόμοιους αποχωρισμούς και προσαρμογές.

Γι’ αυτό είναι πιο ωφέλιμο να κυριαρχεί ο ενθουσιασμός και η χαρά για την εξέλιξη του παιδιού ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται, κάποιες φορές, δύσκολες καταστάσεις και έντονα συναισθήματα.

Συμβουλευτική - Ψυχοπαιδαγωγική Στήριξη

Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης τoυ CGS, θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη του μαθητή ως ψυχική οντότητα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ψυχολόγος καλείται να διερευνήσει τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Eκπαιδευτικοί και γονείς, στηρίζονται και εκπαιδεύονται για να βοηθήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους  μικρούς μαθητές να καλλιεργήσουν προσωπικές, κοινωνικές και ψυχονοητικές δεξιότητες ζωής και να γίνουν ικανοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι.

Το έργο των Ψυχολόγων του Νηπιαγωγείου κινείται στους εξής άξονες:

Υποστήριξη μαθητών
•    Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη του παιδιού κατά την περίοδο προσαρμογής του στο Σχολείο.
•    Ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με στόχο την ομαλή ένταξη και ανάπτυξή του, τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά, στο σχολείο.

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς
•    Ενημέρωση για τυχόν συναισθηματικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες των μαθητών.
•    Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών, στην οικογένεια, στις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, με στόχο πάντα τη στήριξη των παιδιών.
•    Παρακολούθηση της τάξης και της δυναμικής της ομάδας, με στόχο την καλή λειτουργία της.
•    Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για οργάνωση παρεμβάσεων σε θέματα που προκύπτουν μέσα ή έξω από το σχολικό πλαίσιο.
•    Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τον διαχωρισμό των παιδιών στα τμήματα της επόμενης τάξης.
•    Παρουσίαση ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συνεργασία με γονείς
•    Στήριξη και συμβουλευτική γονέων πάνω σε θέματα τα οποία αποσταθεροποιούν την οικογένεια και επηρεάζουν το παιδί.
•    Συμβουλευτική γονέων πάνω στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο και στη διαχείριση του άγχους αποχωρισμού.
•    Σεμινάρια, ομιλίες ή βιωματικά εργαστήρια πάνω σε ψυχοσυναισθηματικά θέματα.

Log in with your credentials

Forgot your details?