Δράσεις – Δημοτικού

+

Όμιλος «Καλλιτεχνικές διαδρομές – βωβός κινηματογράφος»

+

Βιωματική δράση «Συνδέομαι με τον εαυτό μου και την τάξη μου!»

+

Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού/IB PYP σε παρουσίαση Βιβλίου!

+

Γνωρίζω και αγαπώ το σώμα μου! Καλωσορίζω τις αλλαγές!

+

Οι μαθητές Δημοτικού συνομιλούν με τη μοναδική κάτοικο του νησιού της Κινάρου

+

Παρουσίαση ενεργειακής κατοικίας

+

“Τρέχει, τρέχει το νερό” και τον Όμιλο πολλαπλών ενδιαφερόντων “Μικροί επιστήμονες”

+

Όταν η περιέργεια των μαθητών, οδηγεί στη νέα γνώση…

+

Δράση για την 28η Οκτωβρίου | E’ Δημοτικού

+

Οι μαθητές της Δ΄Δημοτικού/IB PYP επικοινωνούν στα Ισπανικά!

Log in with your credentials

Forgot your details?