Όμιλοι Γυμνασίου-Λυκείου/IB MYP

Οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή τους βοηθούν να ανακαλύψουν νέα. Μέσω του ομίλου τους, οι μαθητές θα μάθουν, θα συνεργαστούν, θα εμπλακούν και τέλος θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την σχολική κοινότητα στο MYP in Action Day που διεξάγεται στο τέλος στης χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:

  • να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής προσωπικότητας,
  • να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια,
  • να εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

Λειτουργία:

Οι μαθητές  Γυμνασίου/IB MΥP  μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν έναν (1) από τους προσφερόμενους Ομίλους της Τάξης τους.

Θεματικές ενότητες

Μαθηματικά

Πειραματικές επιστήμες

Σχεδίαση

Φυσική αγωγή

Άτομα & Κοινωνίες

Τέχνες

Γλώσσα & Λογοτεχνία

Log in with your credentials

Forgot your details?