Όμιλοι Γυμνασίου-Λυκείου/IB MYP – IB Diploma Programme

Οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες, που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:

  • να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής προσωπικότητας,
  • να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια,
  • να εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

Λειτουργία:

Για την σχολική χρονιά 2021-2022, τηρώντας τα πρωτόκολλα λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από την πανδημία, οι Όμιλοι θα λειτουργήσουν διαφοροποιημένοι ανά τάξη φοίτησης.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου/IB MΥP θα μπορούν να επιλέξουν έναν (1) από τους εννέα (9) Oμίλους που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά τους μαθητές της Τάξης τους.

Αντίστοιχα, οι μαθητές των Τάξεων της Β’, Γ’ Γυμνασίου/ΙΒ ΜΥP και Α’ Λυκείου/IB MΥP θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν έναν (1) από τους προσφερόμενους επτά (7) Oμίλους της Τάξης τους.

Δήλωση συμμετοχής:

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Ομίλους που σχετίζονται με τις ομάδες μαθημάτων του προγράμματος IB Μiddle Υears Ρrogramme, όπως περιγράφονται στo αρχείο που επισυνάπτεται.

Διαδικασία δήλωσης και συμμετοχής:

  • Παρουσίαση Ομίλων: Οι μαθητές παρακολουθούν ενημέρωση από τους υπευθύνους των Ομίλων για το περιεχόμενο και τους στόχους κάθε Ομίλου
  • Δήλωση συμμετοχής: Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τις επιλογές των Ομίλων και συμπληρώνουν την ηλεκτρονική δήλωση, σημειώνοντας την 1η και 2η προτίμηση των μαθητών.

Ο άνωτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά Όμιλο είναι είκοσι (20). Ως εκ τούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για έναν Όμιλο υπερβούν τον αριθμό αυτό, θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική σύνθεση κάθε ομάδας συμμετεχόντων οριστικοποιείται κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης της βαθμίδας.

Θεματικές ενότητες

Μαθηματικά

Πειραματικές επιστήμες

Σχεδίαση

Φυσική αγωγή

Άτομα & Κοινωνίες

Τέχνες

Γλώσσα & Λογοτεχνία

Log in with your credentials

Forgot your details?