Οργανόγραμμα

Διευθύντρια Δημοτικού/IB PYP
Φένια Χάλαρη
fchalari@cgs.edu.gr

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικού/IB PYP
Αναστασία Βασιλείου
avasileiou@cgs.edu.gr

ΙΒ PYP Coordinator
Ελπίδα Παππά
epapa@cgs.edu.gr

Υποδιευθύντρια ∆ηµοτικού/IB PYP
Ροδούλα Νικολοπούλου
rnikolopoulou@cgs.edu.gr

Early Years IB PYP Coordinator (Α’ Δημοτικού)
Φαίδρα Λεοντή
fleonti@cgs.edu.gr

Γραμματεία A’ & Β’ Δημοτικού
Χατζηαναγνώστου Δήμητρα
primary_a@cgs.edu.gr
primary_b@cgs.edu.gr
Tηλ. 210 6663945

Γραμματεία Δ’ & Ε’ Δημοτικού
Παναγιωτάκη Κατερίνα
primary_d@cgs.edu.gr
primary_e@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663937

Γραμματεία Γ’ & ΣΤ’ Δημοτικού
Eιρήνη Αγγελιδάκη
primary_c@cgs.edu.gr
primary_st@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663938

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411-418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663679

 

Log in with your credentials

Forgot your details?