Οργανόγραμμα

Διευθύντρια Δημοτικού
Φένια Χάλαρη
fchalari@cgs.edu.gr

ΙΒ PYP Coordinator
Υποδιευθύντρια ∆ηµοτικού
Ροδούλα Νικολοπούλου
rnikolopoulou@cgs.edu.gr

Early Years IB PYP Coordinator (Α’ Δημοτικού)
Φαίδρα Λεοντή
fleonti@cgs.edu.gr

Γραμματεία A’ Δημοτικού
Πέγκυ Μανώλη
primary_a@cgs.edu.gr
Tηλ. 210 6663935

Γραμματεία  Β’, Γ’, Δ’, Δημοτικού
Ελένη Σκουτέρη
primary_bcd@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663937

Γραμματεία Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Eιρήνη Αγγελιδάκη
primary_est@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663938

 

Τηλεφωνικό Κέντρο:210 6030411-418info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης:210 6663962transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο:210 6663960
Οικονομικές Υπηρεσίες:210 6663679

 

Log in with your credentials

Forgot your details?