Οργανόγραμμα

Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Γείτονας

Διευθύντρια Δημοτικού
Φένια Χάλαρη  fchalari@cgs.edu.gr

ΙΒ PYP Coordinator
Πανδώρα Σιφνιώτη  psifnioti@cgs.edu.gr

Γραμματεία A’ Δημοτικού
Πέγκυ Μανώλη
primary_a@cgs.edu.gr
Tηλ. 210 6663935

Γραμματεία  Β’, Γ’, Δ’, Δημοτικού
Ελένη Σκουτέρη
primary_bcd@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663937

Γραμματεία Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού
Eιρήνη Αγγελιδάκη
primary_est@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663938

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411 – 418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663379

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?