Οργανόγραμμα & Κανονισμός Λειτουργίας

Διευθύντρια Δημοτικού/IB PYP
Αλίκη Μπουγιούκου
abougioukou@cgs.edu.gr

Eπιστημονική Υπεύθυνη
Υποδιευθύντρια Δημοτικού / IB PYP
Φένια Χάλαρη
fchalari@cgs.edu.gr

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δημοτικού/IB PYP
Αναστασία Βασιλείου
avasileiou@cgs.edu.gr

ΙΒ PYP Coordinator
Stacey Μιχαλοπούλου
smichalopoulou@cgs.edu.gr

Students’ wellbeing coordinator
Υποδιευθύντρια Δημοτικού / IB PYP
Ροδούλα Νικολοπούλου
rnikolopoulou@cgs.edu.gr

STEM Coordinator
Yποδιευθυντής Δημοτικού/IB PYP
Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος
ksotiropoulos@cgs.edu.gr

Γραμματεία A’, Β’ & Γ΄ Δημοτικού
Χατζηαναγνώστου Δήμητρα
primary_a@cgs.edu.gr
primary_b@cgs.edu.gr
primary_c@cgs.edu.gr
Tηλ. 210 6663945

Γραμματεία Δ’, Ε’ & ΣΤ΄ Δημοτικού
Κατερίνα Παναγιωτάκη
primary_d@cgs.edu.gr
primary_e@cgs.edu.gr
primary_st@cgs.edu.gr
Τηλ. 210 6663937

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411-418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960  
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663679  

 

Log in with your credentials

Forgot your details?