Ταμείο Αρωγής & Υποτροφιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΩΓΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023

Το CGS προσφέρει υποτροφίες σπουδών για το σχολικό έτος 2022-23.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/ΙΒ MYP2, στην Α΄ Λυκείου/ΙΒ MYP5 και στο ΙΒ Diploma Programme για το σχολικό έτος 2022-2023.

Έως 5 Ολικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP

Έως 2 Ολικές  για την Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP

1 ολική & έως 4 μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

 

  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30 %- 80%) προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).

 

 Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων Υποτροφιών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

 Κυριακή 8 Μαϊου 2022

Δευτέρα 2 Μαϊου 2022

 Ώρα Προσέλευσης  8.30 π.μ
 Ώρα Έναρξης  9.30 π.μ
 Διάρκεια Γραπτών Εξετάσεων  3 ώρες  (1 ώρα ανά μάθημα)

 

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Α΄ Γυμνασίου/MΥP

Α΄ Λυκείου/MYP

Διάρκεια
Μαθηματικά 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα 1 ώρα
Αγγλικά 1 ώρα

 

IB Diploma Programme Μαθήματα   Διάρκεια
Αγγλικά

ΜΕΡΟΣ Α : Ανάλυση κειμένου

ΜΕΡΟΣ Β : Έκθεση

1 ώρα
Μαθηματικά

ΜΕΡΟΣ Α : 8‐10 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β: 4‐5 αναλυτικές ασκήσεις (στα ελληνικά/ αγγλικά)

1 ώρα
Τεστ λογικής σκέψης 5 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ( στα αγγλικά) 30 λεπτά

 

Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε συγκεκριμένη ύλη, ως εκ τούτου είναι επαρκές το γνωστικό φορτίο που ήδη έχουν, σε κάθε κατηγορία, από τις προηγούμενες τάξεις

Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται δείγματα ασκήσεων για τις εξετάσεις υποτροφιών για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου/MYP2, στην Α΄ Λυκείου/MYP5 και στο ΙΒ Diploma Programme.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις γραπτές δοκιμασίες θα κληθούν στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Χορήγησης Ακαδημαϊκής Υποτροφίας και να την υποβάλλουν, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, στο Ταμείο Αρωγής & Yποτροφιών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Μαϊου έως τις 13:00.

 

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές του CGS

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές άλλων σχολείων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο scholarship@cgs.edu.gr.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?