Ταμείο Αρωγής & Υποτροφιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΩΓΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2018-19

Το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών του CGS  προσφέρει υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/ΙΒ MYP2, στην Α΄ Λυκείου/ΙΒ MYP5,  στη Β΄ Γενικού Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Έως 5 Ολικές  και έως 10 Μερικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP

Έως 3 Ολικές  και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP

Έως 2 Oλικές και έως 2 Μερικές Υποτροφίες για τη Β’ Λυκείου

Έως 2 Ολικές και έως 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

 

  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% (οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 80%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30 %- 80%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% (οι 10 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 60%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός θα χορηγηθεί ποσοστιαία ανάλογα με την επίδοση των επιτυχόντων.

 

 Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων Υποτροφιών  Σάββατο,10 Μαρτίου 2018
 Ώρα Προσέλευσης  8.30-9.00 π.μ
 Ώρα Έναρξης  9.30 π.μ
 Διάρκεια Γραπτών Εξετάσεων  3 ώρες  (1 ώρα ανά μάθημα)

 

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Α΄ Γυμνασίου/MΥP

&

Α΄ Λυκείου/MYP

Β΄ Λυκείου
Θετικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία
Αγγλικά Φυσικές Επιστήμες Λογοτεχνία / Ιστορία

*Οι υποψήφιοι της Β΄ Γενικού Λυκείου μπορούν να επιλέξουν να εξετασθούν είτε στις Θετικές επιστήμες είτε στις Ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

IB Diploma Programme Μαθήματα Διάρκεια
Αγγλικά ΜΕΡΟΣ Α : Ανάλυση κειμένου

ΜΕΡΟΣ Β : Έκθεση

1 ώρα
Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ Α : 8‐10 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β: 4‐5 αναλυτικές ασκήσεις (στα ελληνικά/ αγγλικά)

1 ώρα
Τεστ λογικής σκέψης 5 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ( στα αγγλικά) 30 λεπτά

 

Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε συγκεκριμένη ύλη, ως εκ τούτου είναι επαρκές το γνωστικό φορτίο που ήδη έχουν, σε κάθε κατηγορία, από τις προηγούμενες τάξεις

Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται δείγματα ασκήσεων για τις εξετάσεις υποτροφιών για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου/MYP2, στην Α΄ Λυκείου/MYP5,  Β΄ Γενικού Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις γραπτές δοκιμασίες θα κληθούν στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Aίτηση Χορήγησης Ακαδημαϊκής Υποτροφίας και να την υποβάλλουν, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, στο Ταμείο Αρωγής & Yποτροφιών το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018.

 

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές του CGS

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές άλλων σχολείων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στo scholarship@cgs.edu.gr.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?