Εκπαίδευση

IB DIPLOMA PROGRAMME UNIVERSITY OFFERS 2020 (TO DATE)

Από τη γη του λαβύρινθου

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας | 09.02

Παγκόσμια Ημέρα Eλληνικής Γλώσσας από τη Β’ Δημοτικού

Συμμετοχή του CGS στο Πρόγραμμα Erasmus+

Ο Β’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» στο CGS

Διαγωνισμός Bebras – Διάκριση πανελληνίως (2η και 4η θέση)

CGS 14th Model United Nations (MUN) Conference on Cyber Governance: Towards e-democracy

Be Internet Awesome

Log in with your credentials

Forgot your details?