Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο / IB PYP

Το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου, Costeas-Geitonas Pre-School – A Bilingual Education προσφέρει σε κάθε μαθητή το καλύτερο ξεκίνημα στο σχολείο και την ευκαιρία να επιτύχει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

O Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο προσφέρει προγράμματα εκμάθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά θα παίξουν και θα εργαστούν σε ένα περιβάλλον όπου οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται εξίσου και κατέχουν ισάξια κατανεμημένη θέση στο ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Το Νηπιαγωγείο του CGS είναι το ξεκίνημα κάθε παιδιού στην εκπαιδευτική διαδρομή του στο ΙΒ. Το πρόγραμμα του PYP είναι σχεδιασμένο για μαθητές ηλικίας 3 έως 12, και εστιάζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Προσεγγίζει τη γνώση μέσα από την έρευνα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Τα μικρά παιδιά είναι εκ φύσεως περίεργα, έτσι η διερευνητική προσέγγιση αποτελεί την πιο ουσιαστική και κατάλληλη μορφή μάθησης. Ο παιδοκεντρικός και διαθεματικός τρόπος προσέγγισης επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους σε ένα υποστηρικτικό, ενδιαφέρον και κατάλληλα διαμορφωμένο για την ηλικία τους περιβάλλον.

Οι μικροί μαθητές έχουν καθημερινή πρόσβαση στη βρεφική – παιδική πισίνα ενεργού οξυγόνου, τον πευκόφυτο λόφο, τα βιολογικά παρτέρια, τη μικρή φάρμα και την διαδραστική αυλή σχεδιασμένη με οικολογικά υλικά από την βραβευμένη Πολυάννα Παρασκευά (Sand Castle / Costa Navarino).

Log in with your credentials

Forgot your details?