Αθλητισμός και Κίνηση

Στο CGS κάθε μαθητής συμμετέχει σε δραστηριότητες Αθλητισμού και Κίνησης στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κι έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις κινητικές του δεξιότητες μέσα από παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, να καλλιεργήσει την ομαδικότητά του και τη συνεργασία του με τους άλλους.

Μεταξύ άλλων το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών στις αντιπροσωπευτικές σχολικές ομάδες, σε εσωτερικά και διασχολικά πρωταθλήματα, σε αγώνες ανώμαλου δρόμου και σε σχολικά φεστιβάλ ή/και στις Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.).

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φυσικής κατάστασης και την τόνωση της αυτοπεποίθησης διδάσκεται και το αντικείμενο της κολύμβησης, το οποίο αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος. Ο μαθητής αυξάνει τη μυϊκή του δύναμη, το εύρος της κίνησής του και αποκτά ελαστικότητα στα άκρα του.

Log in with your credentials

Forgot your details?