Ερευνητική εργασία-ΙΒ MYP Personal Project

Το MYP Personal Project, η ερευνητική εργασία, η οποία ολοκληρώνεται στην Α΄ Λυκείου / MYP 5 αποτελεί το επιστέγασμα της πορείας του μαθητή και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξει το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Η ερευνητική εργασία στηρίζεται στην προσωπική επιλογή κάθε μαθητή ενός θέματος του ενδιαφέροντός του, που αντανακλά την εξοικείωσή του με τις Δεξιότητες Προσεγγίσεων Μάθησης (ATL Skills) και σχετίζεται άμεσα με το Παγκόσμιο Πλαίσιο.

Οποιοδήποτε όμως θέμα και αν επιλεγεί θα πρέπει:

 • Να οδηγεί σε έναν κατανοητό και επιτεύξιμο στόχο, που να είναι ενδιαφέρων και σχετικός με τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες σου
 • Να είναι προσανατολισμένο σε ένα Παγκόσμιο Πλαίσιο
 • Να σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις τις προσωπικές σου σκέψεις και πεποιθήσεις
 • Να προσφέρεται για την ανάδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος MYP
 • Να είναι το αποτέλεσμα της δικής σου δημιουργικότητας και ικανότητας να οργανώνεις και να σχεδιάζεις την εργασία σου σύμφωνα με τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και ευαισθησίες σου πάνω σε ειδικά θέματα
 • Να είναι απόλυτα και εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα της δικής σου και μόνο προσπάθειας, ώστε να μπορείς να δηλώσεις ενυπόγραφα την αυθεντικότητα της εργασίας σου.

 

Τι περιλαμβάνει η ερευνητική εργασία;

Ημερολόγιο Προόδου (Process Journal)

Οι σημειώσεις στο Ημερολόγιο Προόδου Εργασιών (Process Journal) αφορούν στην ημερολογιακή απεικόνιση της όλης πορείας της εργασίας.

Προϊόν της Εργασίας (Product)

Είναι αυτό που τελικά ο  μαθητής δημιούργησε, το αποτέλεσμα της έρευνάς του και της συνολικής προσπάθειάς του να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα που έθεσε εξ’ αρχής. Το πόνημα αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 • γραπτή έκθεση σε θέμα του ενδιαφέροντός του μαθητή (essay)
 • έργο τέχνης
 • video, κινηματογραφική ταινία ή ντοκιμαντέρ κ.α.
 • φιλολογικό έργο (ποίηση ή πεζό)
 • πρωτότυπο πείραμα
 • εφεύρεση
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • κοινωνική δράση

 

Τελική Αναφορά (Report)

Όλες οι ερευνητικές εργασίες (Personal Projects), πρέπει να περιλαμβάνουν μια Τελική Αναφορά (Report). Είναι μια λεπτομερής αναφορά, στηριγμένη στο Ημερολόγιο Προόδου (Process Journal), στην οποία αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας, δηλαδή για την επίτευξη του στόχου (Προϊόν Eργασίας).

 

Τι αξιολογείται;

Και τα τρία μέρη της εργασίας αξιολογούνται: η χρήση του Ημερολογίου Προόδου (Process Journal), το Προϊόν της Εργασίας (Product) και η Αναφορά (Report).

Η αξιολόγηση γίνεται με την εφαρμογή τεσσάρων κριτηρίων.

Κριτήριο Α ΕΡΕΥΝΑ Μέγιστο: 8
Κριτήριο Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Μέγιστο: 8
Κριτήριο Γ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΡΑΣΗ Μέγιστο: 8
Κριτήριο Δ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Μέγιστο: 8

 

Ο Σύμβουλος Καθηγητής

Η ερευνητική εργασία αποτελεί εξ ολοκλήρου προσωπική ευθύνη του μαθητή. Στην προσπάθεια του αυτή αρωγός εμφανίζεται πάντα ο Σύμβουλός του με τον οποίο συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής:

 • συμβουλεύει τον μαθητή ως προς το επιτεύξιμο του θέματος επιλογής σου
 • βοηθά τον μαθητή να καταρτίσει πλάνο ολοκλήρωσης της εργασίας
 • συζητάει μαζί του σχετικά με την επιλογή Παγκοσμίου Πλαισίου και την επιλογή προδιαγραφών αξιολόγησης των διαφόρων τμημάτων της εργασίας
 • συναντάται μαζί του σε εβδομαδιαία βάση για να συζητήσει την πορεία της εργασίας του και την τήρηση του πλάνου που έχει σχεδιάσει.

 

Καταγραφή Βιβλιογραφίας

Για την καταγραφή της βιβλιογραφίας στο σχολείο μας ακολουθούμε το διεθνές πρότυπο βιβλιογραφικής αναφοράς MLA (Modern Language Association)

 

Για γενικές πληροφορίες ως προς τη φιλοσοφία της Ερευνητικής Εργασίας σύμφωνα με το ΙΒ ΜΥΡ πατήστε εδώ: http://www.ibo.org/myp/curriculum/project/

Log in with your credentials

Forgot your details?