Ατομική Εργασία /MYP Personal Project

Τι είναι:

Η Ατομική Εργασία/ MYP Personal Project αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ΜΥΡ και σηματοδοτεί την ολοκλήρωσή του στην Α’ Λυκείου (MYP 5). Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μαθητές να εμπλακούν σε μια ατομική διερευνητική διαδικασία, όπου έχουν την ελευθερία να επιλέξουν οι ίδιοι τους στόχους τους και να καθοδηγήσουν την έρευνά τους, ορίζοντας το αποτέλεσμα στο οποίο επιθυμούν να οδηγηθούν.

Η Ατομική Εργασία /MYP Personal Project στηρίζεται στην προσωπική επιλογή ενός θέματος του ενδιαφέροντος του κάθε μαθητή, που αντανακλά την προσωπικότητα του, καθώς και στην ουσιαστικότερη καλλιέργεια και εφαρμογή των Δεξιοτήτων Μάθησης (ATL Skills).

Είναι αποτέλεσμα της δικής του δημιουργικότητας και ικανότητας να οργανώσει τα βήματα που θα οδηγήσουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τι περιλαμβάνει:

1. Το Ημερολόγιο Προόδου (Process Journal): Είναι ένα αρχείο (ψηφιακό ή χειρόγραφο) όπου συλλέγονται και καταγράφονται τα στοιχεία από όλη την πορεία της εργασίας. Για παράδειγμα, σημειώσεις, προσχέδια, ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, πηγές, κ.λπ.

2. To Προϊόν (Product): Είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, αυτό που τελικά δημιουργήθηκε και μπορεί να είναι κάτι υλικό ή κάτι άυλο, όπως:

 • έργο τέχνης δύο ή τριών διαστάσεων
 • μακέτα, κατασκευή, ένδυμα, κόσμημα, χρηστικό αντικείμενο
 • βίντεο, κινηματογραφική ταινία ή ντοκιμαντέρ
 • χορογραφία, μουσικό έργο
 • φιλολογικό έργο (ποίηση ή πεζό)
 • πρωτότυπο πείραμα, εφεύρεση
 • ομιλία
 • επιχειρηματικό σχέδιο, οργάνωση μιας δράσης ή καμπάνιας
 • στατιστική έρευνα
 • ιστοσελίδα, blog, ψηφιακή εφαρμογή κ.λπ.

Tην Τελική Αναφορά (Report). Είναι μια λεπτομερής γραπτή αναφορά, στηριγμένη στο Ημερολόγιο Προόδου, στην οποία περιγράφεται όλη η διαδικασία για την ολοκλήρωση της εργασίας, δηλαδή για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου και τη δημιουργία του προϊόντος.

Τι αξιολογείται;

Στο τέλος, αυτό που αξιολογείται είναι η γραπτή αναφορά (Report), όπου καταγράφεται με αποδεικτικά στοιχεία ο σχεδιασμός και η επίτευξη του στόχου, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας την επιτυχία του τελικού προϊόντος.

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της αναφοράς (Report) γίνεται με την εφαρμογή τριών κριτηρίων:

Κριτήριο Α: ΣΧΕΔΙΑΖΩ

Κριτήριο Β: ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Κριτήριο Γ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ

 

 

Ο Σύμβουλος Καθηγητής (Supervisor)

Η Ατομική Εργασία/ MYP Personal Project αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του μαθητή. Παράλληλα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας ο μαθητής συνεργάζεσαι με έναν σύμβουλο καθηγητή (Supervisor) ο οποίος:

 • Συμβουλεύει ως προς την καταλληλόλητα του θέματος επιλογής και το επιτεύξιμο των στόχων.
 • Δίνει κατευθύνσεις αξιοποιώντας την πλατφόρμα του ManageBac.
 • Δίνει ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα και βοηθά τον μαθητή να καταρτίσει το πλάνο δράσης της εργασίας .
 • Συμβουλεύει ως προς την καταγραφή των βημάτων της πορείας της εργασίας.
 • Δίνει γραπτή και προφορική ανατροφοδότηση σε διάφορα στάδια της εργασίας.
 • Συμβουλεύει σχετικά με την τήρηση της Πολιτικής Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του σχολείου (CGS Academic Integrity Policy).

Log in with your credentials

Forgot your details?