Αιτήσεις Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του ΙΒ DP από το Σεπτέμβριο της Α’ Λυκείου μέχρι τον Ιούνιο.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ το οποίο περιλαμβάνει Μαθηματικά και Αγγλικά
  • Προσωπική συνέντευξη (στα Αγγλικά)
  • Βαθμολογία Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου
  • Διπλώματα σε ξένες γλώσσες, υπολογιστές, κ.λ.π.
  • Γενικό προφίλ του μαθητή (συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σε εθελοντισμό, κ.λ.π.)

Log in with your credentials

Forgot your details?