Ισπανικά

Στο IB MYP οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας μέσα από τα προγράμματα του ΙΒ MYP, διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας σε μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτουν προγενέστερη γνώση αυτής καθώς λειτουργούν τμήματα αρχαρίων.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 2, οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το διαβαθμισμένο δίπλωμα DELE Escolar A2/B1.

Στη Β’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 3, οι μαθητές επίσης έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELE Escolar A2/B1 και στην Γ’ Γυμνασίου /ΜΥΡ Year 4, για το δίπλωμα DELE B2.

Στόχος μας είναι, οι μαθητές, τελειώνοντας το γυμνάσιο, να έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στα Ισπανικά και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα DELE B2, με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στα περισσότερα ισπανόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις στη γλώσσα.

Το γλωσσικό επίπεδο που θα έχουν κατακτήσει οι μαθητές επιτρέπει σε όσους το επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme επιλέγοντας Spanish B, είτε σε Nivel Medio (βασικό επίπεδο), είτε σε Nivel Superior (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας, οι μαθητές IB DP μπορούν να επιλέξουν ως Γλώσσα Β και τα Ισπανικά σε αρχάριο επίπεδο (Spanish Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?