Πρόγραμμα Σπουδών

Το Diploma Programme είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο προ-πανεπιστηµιακό πρόγραµµα, διετούς διάρκειας, που διδάσκεται στα Αγγλικά και βασίζεται στο Πλαίσιο Σπουδών του International Baccalaureate.

Το Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει έξι θεµατικές ενότητες. Κάθε μαθητής παρακολουθεί έξι µαθήµατα – ένα από κάθε θεματική ενότητα. Η µορφή του Προγράµµατος έχει σχήµα κύκλου και στον πυρήνα βρίσκονται οι επιπλέον απαιτήσεις του διπλώµατος.

Οι επιπλέον απαιτήσεις του IB Diploma είναι:

Εκτεταµένο Δοκίμιο (Extended Essay – EE)

Το Extended Essay είναι μία εργασία που περιλαμβάνει τη μελέτη σε βάθος ενός θέματος σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Με την καθοδήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή (Supervisor), o μαθητής διεξάγει µία ανεξάρτητη έρευνα 4,000 λέξεων.

Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge – TOK)

Βασικό χαρακτηριστικό του μαθήµατος είναι η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και η διεπιστημονική εκτίμηση άλλων απόψεων . Ο μαθητής ερευνά τη φύση της γνώσης σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Έτσι έρχεται σε επαφή µε αξίες άλλων λαών και πολιτισμών και προβληµατίζεται για τους τρόπους µε τους οποίους αντιµετωπίζει την καθηµερινότητά του. Ο κάθε μαθητής υποβάλλει γραπτή εργασία 1200-1600 λέξεων μαζί με μία ατομική ή ομαδική παρουσίαση.

Δημιουργικότητα, Δράση, Προσφορά (Creativity-Activity-Service)

Στo κέντρο της φιλοσοφίας των σπουδών του IB Diploma βρίσκεται το πρόγραμμα «Δημιουργικότητα, Δράση, Προσφορά» (CAS) που δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να:

  • βάζει στόχους και να δημιουργεί ευκαιρίες για την προσωπική του ανάπτυξη
  • δέχεται νέους  ρόλους  και προκλήσεις
  • βλέπει τον εαυτό του ως μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
  • αισθάνεται ευθύνη προς τους άλλους και προς το περιβάλλον

Τα µαθήµατα προσφέρονται σε δύο επίπεδα (Βασικό και Υψηλό) και οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται κατά τη διάρκεια των δύο ετών του IB DP.

  • Υψηλό (Higher Level) που απαιτεί περίπου 240 ώρες διδασκαλίας
  • Βασικό (Standard Level) που απαιτεί περίπου 150 ώρες διδασκαλίας
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6
Μητρική Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Άνθρωπος και Κοινωνίες Πειραματικές Επιστήμες και Πληροφορική Μαθηματικά Τέχνες
Ελληνικά
Αγγλικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Κινέζικα
Ιστορία
Οικονομικά
Ψυχολογία
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Πληροφορική
Μαθηματικά Τέχνη
Θέατρο
Μουσική

Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του IBDP υπάρχει στο IB@CGSCorner.

Log in with your credentials

Forgot your details?