IB Diploma Programme

IBDP_Home_01

Το IB Diploma Programme είναι ένα διετές, έγκυρο και συστηματικό πρόγραμμα σπουδών, που προετοιμάζει το μαθητή που επιθυμεί να εισαχθεί και να σπουδάσει με επιτυχία στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε όλες τις ειδικότητες, χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτος της Α’ Λυκείου, ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα του IB Diploma το οποίο αντιστοιχεί στη Β’ και Γ’ Λυκείου. Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Αγγλικά. Μαθητές από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο IB Diploma Programme του σχολείου μας.

Το πρόγραμμα του International Baccalaureate στο CGS εφαρμόζεται από την ηλικία του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού, Primary Years Programme (3-12 ετών) και Γυμνασίου-Α’ Λυκείου, Middle Years Programme (12-16 ετών). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες του site των Εκπαιδευτηρίων.

Για πληροφορίες σχετικά με το International Baccalaureate Diploma Programme: http://www.ibo.org/diploma

Το IB Diploma Programme τoυ CGS, είναι ένα από τα παλαιότερα και αποτελεσματικότερα στην Ελλάδα. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 γιορτάσαμε τα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος στο σχολείο μας.

Απόφοιτοι του CGS IB Diploma Programme σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει από τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια του κόσμου όπως

 • Harvard, Princeton, Yale, Stanford, Brown, NYU στις ΗΠΑ
 • UCL, Imperial College, LSE, King’s College, Warwick, St. Andrew’s, Edinburgh και Glasgow στη Μεγάλη Βρετανία
 • University of Toronto, McGill, University British Columbia στον Καναδά
 • Erasmus University, University of Maastricht στην Ολλανδία και άλλα.

Γιατί να επιλέξω το IB Diploma Programme στo CGS;

 • Ο κάθε μαθητής έχει τον προσωπικό του Σύµβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί την ακαδηµαϊκή και προσωπική πορεία του. Ο Σύµβουλος Καθηγητής βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε το μαθητή και την οικογένειά του.
 • Το ακαδημαϊκό προσωπικό παρέχει γνώσεις σε υψηλό ακαδηµαϊκό επίπεδο και προτεραιότητα είναι η προσωπική επαφή µε κάθε µαθητή.
 • Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τάξη καθώς και το ενισχυτικό πρόγραμμα μαθημάτων (Extra Teaching Zone), το οποίο λειτουργεί συστηματικά κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος, καλύπτουν επαρκώς τις απαιτήσεις του IB Diploma χωρίς την ανάγκη ιδιαιτέρων µαθηµάτων.
 • Το 90% του διδακτικού προσωπικού κατέχει τουλάχιστον ένα πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή / και διδακτορικό (PhD).
 • Οι καθηγητές µας επιµορφώνονται συνεχώς στα συνέδρια και σεµινάρια  που οργανώνει ο Οργανισµός του IB και είναι επίσημοι εξεταστές του ΙΒΟ.
 • Το Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων CAS είναι πλήρως οργανωµένο από το σχολείο ενθαρρύνοντας όμως τις πρωτοβουλίες των µαθητών/τριών. Επιπλέον, ο κάθε μαθητής καταγράφει την πρόοδο του ηλεκτρονικά μέσω μίας πλατφόρμας καταγραφής και αξιολόγησης δραστηριοτήτων, η οποία ελέγχεται από το σχολείο (ΜanageBac: https://cgs.managebac.com/login/)
 • Eκπρόσωποι από διακεκριµένα Πανεπιστήµια του εξωτερικού, όπως το LSE, UCL, Imperial College, King’s College, Harvard, Yale, Columbia, Johns Hopkins, Bocconi κ.α. επισκέπτονται το σχολείο µας προκειµένου να ενηµερώσουν τους µαθητές για τα προγράµµατα σπουδών τους και τα κριτήρια αποδοχής. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε μαθητές και γονείς του IB Diploma και του Pre-IB.
 • Κάθε χρόνο, μαθητές του 1ου έτους του IB Diploma  επισκέπτονται Πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης µε στόχο να γνωρίσουν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα προγράµµατα σπουδών και τη φοιτητική ζωή.
 • Το προφίλ του μαθητή εμπλουτίζεται, με καθοδήγηση από το προσωπικό του IB Diploma, με εθελοντική εργασιακή εμπειρία (work placements) στον τομέα που ο κάθε μαθητής επιθυμεί να σπουδάσει. Έτσι η αίτηση του κάθε μαθητή στα Πανεπιστήμια γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική.
 • Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του IB Diploma αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία της αίτησης του κάθε µαθητή. Τον καθοδηγεί και τον συµβουλεύει σχετικά µε την επιλογή Πανεπιστηµίων, κατεύθυνση σπουδών και προετοιμασία από την αρχή της φοίτησης στο ΙΒ Diploma µέχρι και την εισαγωγή του στο Πανεπιστήµιο.
 • Το ΙΒ Diploma προσφέρει ειδικά τµήµατα προετοιµασίας για τα τεστ που απαιτούνται για σπουδές σε συγκεκριµένες σχολές και χώρες όπως: SAT, TOEFL, BMAT, UKCAT, TestDaF κ.α.
 • Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στην Αρχιτεκτονική ή σε Art & Design προσφέρονται ειδικά μαθήματα προετοιμασίας του portfolio Architectural Design and Space, το οποίο απαιτείται για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
 • Κάθε φθινόπωρο, οι μαθητές του πρώτου έτους του IB Diploma συμμετέχουν μαζί με τους καθηγητές τους σε 2ήμερη εκδρομή, η οποία έχει στόχο τη γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους.
 • Κάθε καλοκαίρι, το IB Diploma προσφέρει το καλοκαιρινό πρόγραμμα “IB Summer Courses” για μαθητές του πρώτου έτους του IB ή μαθητές οι οποίοι θα ξεκινήσουν το πρώτο έτος του IB Diploma. Πρόκειται για μία πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς σε σχολεία ΙΒ και συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο των μαθητών. Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους ΙΒ Diploma καθηγητές με ολιγομελή τμήματα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι καθηγητές να διαμορφώσουν το μάθημα λαμβάνοντας υπ’όψη τις ανάγκες του κάθε μαθητή ατομικά.

 

Αριθμός εισακτέων από τo CGS: 65%
Αριθμός εισακτέων από άλλα σχολεία: 35%
Ποσοστό ακαδημαϊκού προσωπικού με
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Master’s, PhD):
68%
Αναλογία Καθηγητών – Μαθητών: 1/3

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?